Αρχική Σελίδα
Δελτίο Τύπου Υποβολής Προτάσεων CLLD/LEADER
ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 

Κατατέθηκαν προτάσεις με προϋπολογισμό πενταπλάσιο από το ποσό που προκηρύχθηκε 

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 

 
Προκήρυξη για μίσθωση ακινήτου
Προκήρυξη διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της εταιρείας στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Μειοδοτική έγγραφη διαδικασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των γραφείων της εταιρείας στη Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου  του Δήμου Φαιστού ΠΕ Ηρακλείου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από τη δημοσίευση της  ανακοίνωσης ήτοι έως 01/08/2018. 

 
Συνοπτικός Διαγωνισμός-Αξιοποίηση Δ.Π. Δ. Αρχ-Αστ.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝΗ ΑΕ ΟΤΑ) προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων (Κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών)» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (60.0000,00€ +14.400,00€ ΦΠΑ 24% = 74.400,00€).

Διαβάστε περισσότερα...
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος