Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση 848/10.07.2018 Ιστοσελίδα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΗ»

Η ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr  χρειάζεται να αντικατασταθεί και να σχεδιαστεί εξ’ αρχής ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα επικοινωνίας και προβολής δραστηριοτήτων της εταιρίας. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη προβολή και δημοσιότητα των δράσεων μας απαιτείται να γίνει ανάθεση υπηρεσιών σχεδιασμού νέας ιστοσελίδας, ενώ ο ανάδοχος χρειάζεται να αναλάβει καθήκοντα εκπαίδευσης του προσωπικού και τεχνικής βοήθειας για την ιστοσελίδα, συνολικά για το έτος 2018. 
Επομένως, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή ανάλογων υπηρεσιών, να υποβάλουν προσφορά έως τις 25-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  
 
 
Πρόσκληση 852/10.7.2018 Εξοπλισμός Server
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - SERVER»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ χρειάζεται να προσαρμοστεί στα σύγχρονα standards και να αυξηθεί η ασφάλεια των δεδομένων της εταιρείας. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ασφάλεια δεδομένων και διαχείριση εργασιών του server, απαιτείται να γίνει προμήθεια νέου κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή server και του σχετικού εξοπλισμού. Επομένως, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορά έως τις 18-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  


 
Πρόσκληση 846/10.7.2018 Λογισμικό & Συστήματα Πληροφορικής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Ο κεντρικός υπολογιστής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου χρειάζεται να προσαρμοστεί στα σύγχρονα standards και να αυξηθεί η ασφάλεια των δεδομένων της εταιρείας. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ασφάλεια δεδομένων και διαχείριση εργασιών του server, απαιτείται να γίνει προμήθεια νέου πακέτου λογισμικού του νέου κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή - server και του σχετικού εξοπλισμού. Επομένως, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών αγαθών να υποβάλουν προσφορά έως τις 18-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε  
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος