ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από τα θαλάσσια απορρίμματα στα εργαλεία για τον κλάδο της αλιείας

Η ομάδα FLAG Costa Sostible έχει υποστηρίξει την ανακαίνιση ενός εγκαταλελειμμένου σχολείου της περιοχής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως νέο κέντρο μετασχηματισμού θαλάσσιων απορριμάτων από τρεις συλλόγους ατόμων με αναπηρία.

Το έργο προωθείται από τον τοπικό Σύλλογο Γυναικών του Κλάδου της Αλιείας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο έχει προσφέρει ως δωρεά το κτίριο του σχολείου), καθώς και από τρεις συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:

  • Γενική επισκευή και εξοπλισμό του νέου κέντρου μετασχηματισμού θαλάσσιων απορριμάτων·
  • κατάρτιση (περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών επισκέψεων) για τα μέλη των συλλόγων σχετικά με τον κλάδο της συλλογής οστρακόδερμων, τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων·
  • εργαστήριο για επαγγελματίες της αλιείας στο σχεδιασμό αλιευτικών εργαλείων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της A Coruña, για την παραγωγή πρωτοτύπων και την παροχή δυνατότητας στον αλιευτικό κλάδο να δοκιμάζει τα προϊόντα·
  • οργάνωση και υλοποίηση δράσεων καθαρισμού παραλιών από άτομα με αναπηρίες, καθώς και δημιουργία σημείων συλλογής κοντά σε μονάδες ελέγχου για τη συλλογή οστρακόδερμων·
  • οργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβανομένης της έκθεσης ορισμένων από τα υλικά αποβλήτων που συλλέγονται·
  • σχεδιασμό και υλοποίηση μιας εκστρατείας διάδοσης και επικοινωνίας σχετικά με το έργο.

Κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματα προηγούμενου έργου FLAG που προώθησε ένας από τους εμπλεκόμενους συλλόγους, η εν λόγω πρωτοβουλία θα παράσχει στους τρεις συλλόγους μια μεγαλύτερη εγκατάσταση για την αποθήκευση, τη διαλογή και την επεξεργασία των πλαστικών θαλάσσιων απορριμάτων, καθώς και για την εκπαίδευση των μελών τους, μεταξύ άλλων, στη χρήση των νέων μηχανημάτων.

Τα υλικά θα ανακυκλώνονται σε νέα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τον κλάδο της αλιείας (π.χ. από τους συλλογείς οστρακόδερμων). Τα νέα προϊόντα θα επιλέγονται και θα σχεδιάζονται από τις γυναίκες του κλάδου της αλιείας. Στη συνέχεια θα διατίθενται και θα αγοράζονται από τις αλιευτικές οργανώσεις, οι οποίες θα ανταμείβουν με τον τρόπο αυτό τους κοινωνικούς συλλόγους και τα μέλη τους για το έργο τους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

SHARE WITH

 

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ