ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

"Σκουπίδια στην Απόχη"

Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές!

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς της περιοχής της Μεσαράς να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη MIO – ECSDE, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που έχει αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου «Σκουπίδια στην Απόχη: Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές!».
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη, 08/02/2022 και ώρες 17:00 – 19:00 μέσω ZOOM.

Για να συμμετάσχετε χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μέσα από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Ε.Π. “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020” (Προτεραιότητα 4), χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που στοχεύουν στην ενημέρωση και στην επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά με τους τρόπους προστασίας των παράκτιων, αλιευτικών περιοχών που τα τελευταία χρόνια δέχονται σημαντικές πιέσεις και απειλές.
Το έργο «Σκουπίδια στην απόχη» έχει εγκριθεί από την ΑΝ.Η προς υλοποίηση από το MIO-ECSDE και περιλαμβάνει δράσεις όπως:
– Ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικών) μέσα από δράσεις διδασκαλίας και καθαρισμού ακτής,
– Εφαρμογή πιλοτικής δράσης σε συνεργασία με επαγγελματίες αλιείς των παράκτιων περιοχών παρέμβασης με στόχο την ευαισθητοποίησή τους και την επιμόρφωσή τους αναφορικά με τη σωστή διαχείριση των αλιευτικών απορριμμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο διατίθενται στη σελίδα του φορέα υλοποίησης 

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ