Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Αγαπητέ Συνεργάτη,

Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και βρισκόμενοι στη διαδικασία εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000, θα θέλαμε να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Ο χρόνος που θα απαιτηθεί από εσάς να το συμπληρώσετε θα είναι μικρός, αλλά η συμμετοχή σας στην παραπάνω προσπάθεια θα είναι μεγάλη και πολύτιμη για εμάς.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου; Παρακαλούμε σημειώσετε με «x» την απάντηση που εκφράζει τον βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας για τα παρακάτω:

Χ

Χ