ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

η διοικηση
ΜΑΣ

Τα όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι η γενική συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τετραετή θητεία. Συνεδριάζει μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα όποτε απαιτηθεί. Η θητεία του δεν επηρεάζεται από τυχόν αλλαγή στα όργανα διοίκησης των μετόχων της εταιρείας.

Το Δ.Σ. της εταιρείας εκλέχτηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 25/11/2019, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ.αριθμ. 30/25-11-2019 πρακτικό Δ.Σ. και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ

Μέλη
της Γενικής
Συνέλευσης

Μετοχολόγιο
ΑΝ.Η.
ΑΑΕ ΟΤΑ

Οικονομικές
καταστάσεις

Το τελευταίο Δ.Σ. της εταιρίας εκλέχτηκε στις 25/1/2019 και τα μέλη του έχουν ως εξής:

25/11/2019 - Σήμερα
Ιστορικά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοκοσάλης
Εμμανουήλ

Πρόεδρος

Δήμαρχος Δ. Αρχανών -
Αστερουσίων

Καναβάκη
Μαρία

Αντιπρόεδρος

Αντιδήμαρχος
Δήμου Ηρακλείου

ΜΕΛΗ

Φραγκάκης
Εμμανουήλ

Δήμαρχος
Μινώα Πεδιάδας

Μποκέας
Μενέλαος

Δήμαρχος
Μαλεβυζίου

Σέγκος
Ιωάννης

Δήμαρχος
Χερσονήσου

Πελεκανάκης
Νικόλαος

Πρόεδρος ΔΣ
Δήμου Γόρτυνας

Σταυρακάκης
Μηνάς

Δήμαρχος
Βιάννου

Νικολιδάκης
Γρηγόριος

Δήμαρχος
Φαιστού

Ξυλούρη
Μαρία

Μέλος Δ.Σ,Πεδ Κρήτης,
Δημοτική Σύμβουλος
Ηρακλείου

Χουδετσανάκη
Ειρήνη

Περιφερειακή
Σύμβουλος

Αλιφιεράκης
Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Επιμελητηρίου
Ηρακλείου

Χιλετζάκης
Μύρων

Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Εας Ηρακλείου,
Μέλος Δ.Σ Αγροτικού
Συνεταιρισμού Αρχανών

Καμπιτάκης
Μιχαήλ

Πρόεδρος Αγροτικού
Συνεταιρισμού
Κάτω Άσιτών

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αρναουτάκης
Σταύρος

01/01/1990 - 09/06/2004

Καναβάκη
Μαρία

Αντιπρόεδρος
Αντιδήμαρχος
Δήμου Ηρακλείου

Κασσάκης
Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος

Κεφαλογιάννης
Ιωάννης

Αντιπρόεδρος
Δημοτικός
Σύμβουλος Ηρακλείου

Κοκοσάλης
Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Δήμαρχος
Δ. Αρχανών - Αστερουσίων

Κυπριωτάκης
Ρούσσος

Πρόεδρος
Δήμαρχος
Δ. Ν. Καζαντζάκη έως 14/1/2015

Ματθαιάκης Γιώργος

Αντιπρόεδρος
Δήμαρχος
Δ. Γοργολαϊνης

Πετρακογιώργη
Μαρία

Αντιπρόεδρος
Δήμαρχος Φαιστού
20/6/2011 - 16/4/2015

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

Αλεξάκης
Εμμανουήλ

Περιφερειακός Σύμβουλος
20/6/2011 - 16/4/2015

Αλιφιεράκης
Εμμανουηλ

Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Ηρακλείου

Αρμουτάκης
Γεώργιος

Δήμαρχος Φαιστού
16/4/2015 - 25/11/2019

Βασιλειάδης
Ανέστης

Αν/της Δ/ντης ΕΑΣ Πεζών
20/6/2011 - 16/4/2015

Γαβαλάς
Θωμάς

Δημοτικός Σύμβουλος
Αγίας Βαρβάρας

Γαράκης
Γεώργιος

Γιαννόπουλος
Χαράλαμπος

Δήμαρχος
Δ. Αρκαλοχωρίου
έως 20/6/2011

Δοξαστάκης
Γεώργιος

Δολαψάκης
Νικήτας

Πρόεδρος ΕΒΕΗ
έως 16/4/2015

Δοξαστάκης
Ζαχαρίας

Δήμαρχος Χερσονήσου
20/6/2011 - 16/4/2015

Επιτροπάκης
Εμμανουήλ

Δήμαρχος Δήμου
Αστερουσίων

Θαλασσινάκης
Κωνσταντίνος

Καλαντζάκης
Αλέξανδρος

Καλογεράκης
Ζαχαρίας

Δήμαρχος
Δ. Μινώα Πεδιάδας
20/6/2011 - 25/11/2019

Καλοψικάκης
Εμμανουήλ

Δήμαρχος
Δήμου Αρχανών

Καμπιτάκης
Μιχαήλ

Πρόεδρος Αγροτικού
Συνεταιρισμού Κάτω Άσιτών

Κουτεντάκη
Ευχαριστία

Περιφρ. Σύμβουλος

Κύρκος Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος
Μαλεβυζίου

Μαμουλάκης
Κων/νος

Δήμαρχος
Δ. Μαλεβιζίου

Μαραζάκης
Νικόλαος

Μαρκάκης
Γεώργιος

Μαρκογιαννάκης
Γιώργος

Δήμαρχος Δ. Γαζίου
έως 20/6/2011

Μαστοράκης
Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου
16/4/2015 - 25/11/2019

Περισυνάκης
Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Ηρακλείου
20/6/2011 - 16/4/2015

Μαρκογιαννάκης
Γιώργος

Δήμαρχος Δ. Γαζίου
έως 20/6/2011

Μαστοράκης
Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου
16/4/2015 - 25/11/2019

Μπαριτάκης
Παύλος

Δήμαρχος Βιάννου
20/6/2011 - 25/11/2019

Μποκέας
Μενέλαος

Δήμαρχος
Μαλεβυζίου

Μπουνάκης Νικόλαος

Μέλος Δ.Σ.
Δήμου Αρχανών

Νικολιδάκης
Γρηγόριος

Δήμαρχος
Φαιστού

Ξυδάκης
Γεώργιος

Ξυλούρη
Μαρία

Μέλος Δ.Σ,Πεδ Κρήτης,
Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου

Πελεκανάκης
Νικόλαος

Πρόεδρος
Δς Δήμου Γόρτυνας

Περβολαράκης
Λάμπρος

Δήμαρχος
Τεμένους

Περισυνάκης
Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος
Ηρακλείου

Ροδιτάκης
Ζαχαρίας

Δήμαρχος
Δ. Επισκοπής
έως 20/6/2011

Σέγκος
Ιωάννης

Δήμαρχος
Χερσονήσου

Σμαραγδάκης
Νικόλαος

Σμυρνάκης
Εμμανουήλ

Δήμαρχος Καστελλίου
έως 20/6/2011

Σταυρακάκης
Μηνάς

Δήμαρχος
Βιάννου

Στρατάκης
Ανδρέας

ΕΑΣ Πεζών
28/12/2017 - 25/11/2019

Συγγελάκη
Δέσποινα

Νομαρχιακή Σύμβουλος
Ν. Ηρακλείου
23/06/2009 - 20/6/2011

Σχοιναράκης
Νικόλαος

Δήμαρχος Δ. Γόρτυνας
20/6/2011 - 25/11/2019

Τζανάκης
Δημήτριος

ΕΑΣ Πεζών
16/4/2015 - 28/12/2017

Φραγκάκης
Εμμανουήλ

Μέλος
ΔΣ Επιμελητηρίου

Φραγκιαδουλάκης
Γεώργιος

Πρόεδρος της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών

Φραγκουλάκης
Δημήτριος

Δήμαρχος
Δ. Αρχανών
έως 20/6/2011

Χαλκιαδάκης
Σταύρος

Δήμαρχος Τυλίσου
έως 20/6/2011

Χατζάκης
Ιωάννης

Δήμαρχος Δ. Κόφινα
έως 20/6/2011

Χιλετζάκης
Μύρων

Αντιπρόεδρος Δ.Σ Εας Ηρακλείου,
Μέλος Δ.Σ Αγροτικού
Συνεταιρισμού Αρχανών

Χουδετσανάκη
Ειρήνη

Περιφερειακή
Σύμβουλος

Είμαστε τα...
έργα μας

Μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, διατοπικές και διακρατικές συνεργασίες η Αναπτυξιακή Ηρακλείου δίνει το στίγμα της.

Υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί πρωτοπόρο Ομάδα Τοπικής Δράσης. Στο πλαίσιο του LEADER, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συντονίζει τρία διατοπικά σχέδια συνεργασίας και ένα διακρατικό, με τη συμμετοχή συνολικά πάνω από τριάντα εταίρων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Παράλληλα, από το 2017, με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος ESTIA και τη φιλοξενία προσφύγων, χωρίς να υπάρξουν οποιουδήποτε είδους προβλήματα.

Ένα όραμα ετών έγινε πραγματικότητα με την ένταξη της περιοχής των Αστερουσίων στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (World Network of Biosphere Reserves (WNBR)), του Προγράμματος MAB της UNESCO.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στήριξε την προσπάθεια τεχνικά και επικοινωνιακά και σήμερα φιλοξενεί τις δράσεις της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων.

Στις συνεργασίες της Αναπτυξιακής εντάχθηκαν χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς συντονίζει το MOST Project, σκοπός του οποίου είναι προώθηση ενός νέου και καλά δομημένου μοντέλου για αειφόρο τουρισμό στο Καζακστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ