ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

α) Στην περιοχή της Μεσαράς

β) Στον Νομό Ηρακλείου (ζώνες αλιείας)

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά από την εξέταση αιτημάτων παράτασης που υποβλήθηκαν από δυνητικούς δικαιούχους και μελετητικά γραφεία αποφάσισαν:

1) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 26η/11/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1126/26-07-2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1377/30-08-2021 1η τροποποίηση.

2) Τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφ. «1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» τροποποιείται η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ έως την 1η/12/2021 & ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1131/27-07-2021 πρόσκληση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1380/30-08-2021 1η τροποποίηση.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω προσκλήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 753300, e-mail: info@anher.gr για το Τ.Π. CLLD / LEADER Ηρακλείου και στο τηλέφωνο 28920 40000, e-mail: mesara@anher.gr για το Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς.

Για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER και Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Μεσαράς

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ