ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5

Μέτρο 5.5 – Ταυτότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Κρήτης 2000-2006

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2000-2006 είναι οι εξής:

• η αναβάθμιση του τουρισμού
• η προστασία του περιβάλλοντος
• η ανάπτυξη της υπαίθρου
• η βελτίωση των μεταφορών
• η τόνωση της ζήτησης τεχνολογικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Κρήτης

και οι οποίοι περιλαμβάνονται σε 7 άξονες προτεραιότητας και συγκεκριμένα:

• Ενίσχυση της Περιφέρειας ως ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στη ΝΑ Μεσόγειο, προώθηση της καινοτομίας κι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

• Προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

• Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως κόμβου διαμετακόμισης

• Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα

• Ανάπτυξη ορεινών, μειονεκτικών και λοιπών αγροτικών περιοχών

• Προώθηση της απασχόλησης-παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση

• Τεχνική Βοήθεια

• Βελτίωση της ποιότητας γεωργικών και μεταποιημένων προϊόντων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της αγοράς.

• Παραγωγή προϊόντων με αυξημένη ζήτηση (προϊόντα ΠΟΠ, βιολογικά, ΠΓΕ κλπ)

• Συγκράτηση και προσέλκυση νέων αγροτών και ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου παρατηρείται επιδείνωση της ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού.

• Ενθάρρυνση επενδύσεων για την ανάπτυξη συμπληρωματικών εισοδημάτων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης.

• Προστασία, ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων με έμφαση το νερό.

• Ολοκληρωμένη και ενδογενή ανάπτυξη ιδιαίτερα ορεινών περιοχών.

• Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης στον αγροτικό χώρο καθώς και βελτίωση του επιπέδου της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1η ΖΩΝΗ


ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ (ΠΡΙΝΕ), ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ, ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ, ΑΜΝΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗ, ΧΑΡΚΙΩΝ

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΙΖΑΡΙΟΥ,ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ, ΛΟΧΡΙΑΣ, ΝΙΘΑΥΡΕΩΣ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

ΣΥΒΡΙΤΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΒΙΣΤΑΓΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ, ΒΩΛΕΩΝΩΝ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΩΝ, ΘΡΟΝΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ, ΜΕΡΩΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΤΣΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΑΡΔΑΚΤΟΥ, ΔΡΙΜΙΣΚΟΥ, ΚΑΡΙΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΕ, ΚΙΣΣΟΥ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΜΠΙΝΗΣ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ, ΜΟΥΡΝΕΣ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΟΡΝΕΣ, ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ


2η ΖΩΝΗ


ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ (ΠΡΙΝΕ), ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ, ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ, ΑΜΝΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗ, ΧΑΡΚΙΩΝ

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΙΖΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ, ΛΟΧΡΙΑΣ, ΝΙΘΑΥΡΕΩΣ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ,ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

ΣΥΒΡΙΤΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΒΙΣΤΑΓΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ, ΒΩΛΕΩΝΩΝ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΩΝ, ΘΡΟΝΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ, ΜΕΡΩΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΤΣΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΑΡΔΑΚΤΟΥ, ΔΡΙΜΙΣΚΟΥ, ΚΑΡΙΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΕ, ΚΙΣΣΟΥ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΜΠΙΝΗΣ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ, ΜΟΥΡΝΕΣ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΟΡΝΕΣ, ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ


2η ΖΩΝΗ


ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ (ΠΡΙΝΕ), ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ, ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ, ΑΜΝΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ, ΜΕΣΗ, ΧΑΡΚΙΩΝ

ΚΟΥΡΗΤΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΓΙΟΥΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ, ΒΙΖΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ, ΛΟΧΡΙΑΣ, ΝΙΘΑΥΡΕΩΣ, ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ,ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ

ΣΥΒΡΙΤΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΒΙΣΤΑΓΗΣ, ΒΡΥΣΩΝ, ΒΩΛΕΩΝΩΝ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΩΝ, ΘΡΟΝΟΥ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ, ΜΕΡΩΝΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΤΣΟΥ

ΛΑΜΠΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΚΟΥΜΙΩΝ, ΑΡΔΑΚΤΟΥ, ΔΡΙΜΙΣΚΟΥ, ΚΑΡΙΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΜΕ, ΚΙΣΣΟΥ, ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΜΠΙΝΗΣ, ΜΕΛΑΜΠΩΝ, ΜΟΥΡΝΕΣ, ΜΥΞΟΡΡΟΥΜΑ, ΟΡΝΕΣ, ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ


4η ΖΩΝΗ


ΙΤΑΝΟΥ

ΖΑΚΡΟΥ, ΚΑΡΥΔΙΟΥ, ΜΗΤΑΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

ΛΕΥΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΑΠΙΔΙΩΝ, ΑΡΜΕΝΩΝ, ΖΗΡΟΥ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ, ΧΑΝΔΡΑ

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΛΙΘΙΝΩΝ, ΟΡΕΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΧΛΑΔΙΩΝ, ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ, ΚΡΥΩΝ, ΛΑΣΤΡΟΥ, ΜΑΡΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ, ΜΥΡΣΙΝΗΣ, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ, ΠΡΑΙΣΟΥ, ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΣΚΟΠΗΣ, ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, ΣΦΑΚΑΣ, ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ, ΧΑΜΕΖΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας για Τουριστικές Δραστηριότητες

Φάκελος Υποψηφιότητας για Βιοτεχνικές Δραστηριότητες

Πίνακας Δράσης για Τουριστικές Δραστηριότητες

Πίνακας Δράσης  για Βιοτεχνικές Δραστηριότητες

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας για Αγροτουριστικές Δραστηριότητες

Φάκελος Υποψηφιότητας Δράσης Προβολής των Περιοχών

Πίνακας Δράσης  για Τουριστικές Δραστηριότητες

Πίνακας Δράσης  για Βιοτεχνικές Δραστηριότητες

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας Πίνακας Δράσης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας για Τουριστικές Δραστηριότητες

Φάκελος Υποψηφιότητας για Βιοτεχνικές Δραστηριότητες

Πίνακας Δράσης για Τουριστικές Δραστηριότητες

Πίνακας Δράσης  για Βιοτεχνικές Δραστηριότητες

Οδηγός Εφαρμογής

Φάκελος Υποψηφιότητας για Αγροτουριστικές Δραστηριότητες

Φάκελος Υποψηφιότητας Δράσης Προβολής των Περιοχών

Πίνακας Δράσης  για Τουριστικές Δραστηριότητες

ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –
 ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ:

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας (.doc)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας (.doc)

Πίνακες (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.4.6 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.4.6 (.xls)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.4.7 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.4.7 (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας (.doc)

Πίνακες (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.6.1 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.6.1 (.xls)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.6.2 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.6.2 (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας (.doc)

Πίνακες (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.9.1 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.9.1 (.xls)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.9.2 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.9.2 (.xls)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.9.3 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.9.3 (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας (.doc)

Πίνακες (.xls)

Οδηγός Εφαρμογής (.pdf)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.13.1 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.13.1 (.xls)

Φάκελος Υποψηφιότητας για το Μέτρο 7.13.2 (.doc)

Πίνακες για το Μέτρο 7.13.2 (.xls)

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ