ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/28-06-2023 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/28-06-2023 απόφασητου Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τους πίνακες προσλαμβανομένων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσηςέργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του του Προγράμματος Συνεργασίας “ReA – RefugeeAssistance to Livelihoods and Employability” της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ως εξής:

  1. Οριστικοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 196/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Κοινωνιολόγου ΠΕ
  2. Οριστικοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 197/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ
  3. Οριστικοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 198/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότηταςΚοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ – Συντονιστή Πεδίου
  4. Οριστικοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 199/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές/ Διερμηνείς των γλωσσών 1) Αραβικά, 2) Φαρσί- Νταρί 3) Ουκρανικά
  5. Οριστικοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 200/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου Γενικών Καθηκόντων ΔΕ

 

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης έχουν ως εξής:

Οι πίνακες προσλαμβανομένων έχουν ως εξής:

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ