ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ημερίδα εκπαίδευσης για τη Ρατσιστική Βία και τη Ρητορική Μίσους

                                                                                             Πρόσκληση

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και την Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα Symbiosis Learning Platform – School of Political Studies in Greece

διοργανώνουν ημερίδα εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα:

“Αναγνωρίζοντας τη Ρατσιστική Βία – Κατανοώντας το Πλαίσιο Υποστήριξης των Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας”

&

“Σπάζοντας τις αλυσίδες του μίσους: Διερεύνηση των αλληλένδετων διαστάσεων της ρητορικής μίσους | Οικοδόμηση αντί-αφηγήσεων”

Η ημερίδα έχει ως στόχο την εξοικείωση με τη διαδικασία αναγνώρισης ενός περιστατικού ρατσιστικής βίας, την κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων και την ανάπτυξη εργαλείων που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση αυτών των αναγκών αλλά και την ολιστική υποστήριξη των θυμάτων. Στο δεύτερο μέρος, η εκπαίδευση επικεντρώνει στην αντιμετώπιση ρατσιστικών επεισοδίων που βιώνουν συχνά οι νέοι από περιθωριοποιημένες ομάδες, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με πολλαπλές μορφές διακρίσεων και ρητορική μίσους.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, 10:00 π.μ. – 19:00μ.μ

Αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» Κοινωνικού Χώρου Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, Μονής Αγκαράθου 9, Ηράκλειο Κρήτης

                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α’: Αναγνωρίζοντας τη Ρατσιστική Βία | Κατανοώντας το Πλαίσιο Υποστήριξης των Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

 

09.45 – 10.00

Προσέλευση Συμμετεχόντων

10.00 – 12.00

1η Ενότητα: Εξοικείωση με το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο περί Ρατσιστικού Εγκλήματος και άλλων Εκφάνσεων Ρατσισμού

12.00 – 12.10

Διάλειμμα

12.10 – 14.10

2η Ενότητα: Αναγνώριση των Αναγκών των Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας και Εξοικείωση με το Πλαίσιο Υποστήριξης τους

14.10 – 14.20

Διάλειμμα

14.20 – 15.00

3η Ενότητα: Μελέτη Περιπτώσεων για την Αναγνώριση του Περιστατικού Ρατσιστικής Βίας και την Υποστήριξη των Θυμάτων

 

ΜΕΡΟΣ Β’: Σπάζοντας τις αλυσίδες του μίσους: Διερεύνηση των αλληλένδετων διαστάσεων της ρητορικής μίσους | Οικοδόμηση αντί- αφηγήσεων

ΣΥΜΒΙΩΣΗ – Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα

 

 

15.45 – 16.00

Προσέλευση Συμμετεχόντων

16.00 – 17.20

1η Ενότητα: Η ρητορική μίσους στην καθημερινότητα και στο διαδίκτυο: Αναγνώριση, προσδιορισμός των ομάδων – στόχων και εξέταση της έμφυλης διάστασης της.

17.20 – 17.30

Διάλειμμα

17.30 – 19.00

2η Ενότητα: Αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της ρητορική μίσους – Η σημασία της ανάπτυξης θετικών και εναλλακτικών αφηγήσεων

 

 

[Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Συμβίωση & Αναπτυξιακή Ηρακλείου]

Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσα από τον σχεδιασμό μιας εκστρατείας

«Πάρε θέση – Μίλα ενάντια στο μίσος»

15.00 – 16.00 για στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Οργανισμών κατόπιν δήλωσης συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων.

 

*Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν είτε όλα τα μέρη εκπαίδευσης είτε να επιλέξουν μεταξύ πρωινής και απογευματινής εκπαιδευτικής δράσης, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος προς τους διοργανωτές.

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ