Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για «Προβολη...

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για «Προβολή – δημοσιότητα Τ.Π. – παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα και προώθηση καναλιών & μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τα τοπικά προγράμματα CLLD LEADER N Ηρακλείου (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ).

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ), για τις ανάγκες προώθησης των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιούνται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, απαιτείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για Προβολή – δημοσιότητα Τ.Π. – παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα και προώθηση καναλιών & μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου,

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα έως την Παρασκευή 29/7/2022 και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2, Τ.Κ. 701 00 Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ