ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ανακοίνωση

                                                    ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

                                              2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

                                            ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                            ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

                                                             (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 500/03-04-2023)

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), υπέβαλε αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη Λευτέρη, για τη χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν όλα τα θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια. Το αίτημα έγινε δεκτό με το υπ’ αριθμό 665/15-3-24 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που δίνει τη δυνατότητα χρήσης υπερδέσμευσης δημόσιας δαπάνης ύψους 1.011.230.

Έτσι, με τις μεταφορές υπολοίπων ποσών δημόσιας δαπάνης από υποδράση σε υποδράση, και με την υπερδέσμευση εντάσσονται συνολικά όλα τα θετικά αξιολογημένα (δώδεκα) έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 2.361.230€, ενώ η προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη ήταν 1.350.000€.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν σύντομα τη σχετική απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή των συμβάσεων με την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης ανά υποδράση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ