Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: αγιοι δεκα

19/12/2022 
Ώρα 18:30 – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ