ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ)

Β’ Κοινοτικο Πλαισιο Στηριξης
Ε.Π. «καταπολέμηση του Αποκλεισμού
απο την Αγορά Εργασίας

Κέντρο Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Κεσυυ)
της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με Κωδικό ΚΕΣΥΥ-1-2923, με την υπ’ αριθμόν 6034/15-10-98 απόφαση του ΕΚΕΠΙΣ, για την υλοποίηση ενεργειών ΣΥΥ του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας»
Το ΚΕΣΥΥ της ΑΝΗ Α.Ε. παρείχε ενέργειες στήριξης σε καταρτιζόμενους 14 ολοκληρωμένων προγραμμάτων σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης. στοιχεία της ντόπιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Αρχανών, ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης του οικιστικού πυρήνα:

Χρηματοδότηση:
• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Εκτ)
• Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Περιφέρεια Κρήτης

Προϋπολογισμός:
92.492.057 Δραχμές

Φορέας Υλοποίησης:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.

Περίοδος Υλοποίησης:
1999 – 2000

Ακολουθεί πίνακας με στοιχεία των προγραμμάτων:

Α⁄Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΚ

1

Αγροτουρισμός

Κεφαλοβρύσι Βιάννου

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

2

Πωλητές Χρημ/κών Προϊόντων

Ηράκλειο

3

Κηποτεχνία

Ηράκλειο

4

Μελισσοκομία-Μελισσοκομικά Προϊόντα-Επεξεργασία-Εμπορία

Αγ. Βασίλειος Βιάννου

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ

5

Μελισσοκομία-Μελισσοκομικά Προϊόντα

Μάλλες Λασιθίου

6

Catering - Οργάνωση Εκδηλώσεων

Ηράκλειο

7

Τεχνικές Προώθησης και Ανάπτυξης Πωλήσεων

Ηράκλειο

8

Τυποποίηση και Προώθηση Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων

Δήμος Αγ. Βαρβάρας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

9

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Δήμος Γοργολαϊνη

10

Νέες Τεχνικές στην Παραγωγή Κεραμικών Προϊόντων

Ανώγεια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

11

Η Παράδοση ως Τουριστικός Πόρος

Δήμος Κρουσώνα

12

Μελισσοκομία

Μυρσίνη Λασιθίου

ΑΠΟΨΗ

13

Οικοτουριστική Ανάπτυξη

Σφακιά - Αποκώρονας Χανίων

ΕΕΤΑΑ

14

Επιχειρήσεις με Παραδοσιακά Εδέσματα

Δήμος Μουσούρων Χανίων

ΔΕΛΤΑ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ