ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

x

2000-2010

Πορεία
ανάκαμψης

Ολοκλήρωση
έργου LEADER II

2002 έτος ολοκλήρωσης

Δείτε τα  εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδικοί σταθμοί και Βοήθεια στο σπίτι

Δείτε τα  εδώ

INTERREG III - Δέσμη Β Archimed

Δείτε τα  εδώ

Εκδοση Leader II

Κατεβάστε την έκδοση εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα

Υπουργείου Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας

Δείτε τα  εδώ

Interreg III Δέσμη C
- PRAXIS

Δείτε το εδώ

Κ.Π. Leader+

Δείτε το εδώ

INTERREG IIIC
- TREND

Δείτε το  εδώ

Κ.Π. Equal
Β΄ Κύκλος

Δείτε το εδώ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ