ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΑΓΡΟΤΟ
επιχειρείν

ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΟΥ

Γενικός στόχος του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου στην περιοχή παρέμβασης την οποία συναποτελούν η Επαρχία Λάρνακας, ο Νομός Λέσβου και ο Νομός Ηρακλείου.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων εστίασης και σίτισης, καθώς και των επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στον αγροτικό χώρο της περιοχής παρέμβασης. Ο στόχος του έργου αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στους συγκεκριμένους κλάδους της περιοχής.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ

Το εταιρικό σχήμα, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, αποτελείται από:

• την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, Επικεφαλής Έταιρος

• το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας

• την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου

• την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας: 330.000€ 
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: 180.000€
• Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου: 200.000€
• Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ: 290.000€

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.000.000€

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιούλιος 2011 – Ιούνιος 2013
ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Έργου «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει αναλάβει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1. Πραγματοποίηση 3 ημερίδων δημοσιότητας έργου στο Ν. Ηρακλείου:

Προβλέπεται η διεξαγωγή τριών ημερίδων δημοσιότητας, μια στα αρχικά στάδια, μια ενδιάμεση και μια προς το τέλος του προγράμματος στο Νομό Ηρακλείου. Θα ακολουθήσει σχετικό χρονοδιάγραμμα και πρόσκληση στο ευρύ κοινό αλλά και σε φορείς σχετικούς με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος. Στόχος των ημερίδων θα αποτελεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος, τις δυνατότητες εμπλοκής των ομάδων – στόχων καθώς και τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτές.

2. Πραγματοποίηση κεντρικής εκδήλωσης στην Αθήνα:

Η κεντρική εκδήλωση θα αποτελείται από τρεις επιμέρους δράσεις: α) Έκθεση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών ανά περιοχή παρέμβασης, β) Ημερίδα με θέμα «Πολιτικές Ανάπτυξης της Υπαίθρου» και γ) Συνέντευξη Τύπου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα, καθώς η Αθήνα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο ως προς τις περιοχές παρέμβασης του Έργου, αναμένεται να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και προβολή λόγω της θέση της και του πληθυσμού της. Η εκδήλωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί περίπου τον Μάιο 2013.

3. Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών:

Η μελέτη θα εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό, στην παραγωγή και μεταποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και στην παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και θα επικεντρωθεί στη σχέση των πιο πάνω επιχειρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν. Σκοπός της διεξαγωγής της είναι να αναδείξουν το βαθμό εφαρμογής νέων τεχνολογιών στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης του Έργου, τα αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις, η σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν, η παρουσίαση καλών και κακών πρακτικών εφαρμογής νέων τεχνολογιών στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης του Έργου και η ανάδειξη των εν δυνάμει νέων τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε τύπο επιχείρησης, στο Ηράκλειο. Η μελέτη προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί στις 18/7/2012.

4. Έκδοση Οδηγού Καλών Πρακτικών:

Θα εκδοθεί Οδηγός Καλών Πρακτικών, ο οποίος θα παρουσιάζει επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές στην περιοχή παρέμβασης του Έργου. Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές θα έχουν παραγάγει μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, την μεταποίηση, την επιτόπου διάθεση προϊόντων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τη δικτύωση κ.λ.π, στους τομείς ενδιαφέροντος του Έργου, όπως παραγωγή και μεταποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και αγροτουρισμού. Η έκδοση του οδηγού θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη και εμπεριέχει την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Ο οδηγός καλών πρακτικών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ως 31/8/2012.

5. Στελέχωση και λειτουργία Γραφείου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας:

Το Γραφείο θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους επιχειρηματίες της περιοχής, θα τους ενημερώνει για τυχόν ευκαιρίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους, θα προωθεί την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, θα συντάσσει επιχειρηματικά σχέδια και τεχνοδιαγνώσεις για τις επιχειρήσεις της περιοχής και θα προωθεί τη δικτύωση των ομοειδών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης του Έργου (σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο). Στο πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου θα εκπονηθούν στο Ηράκλειο δύο (2) τεχνοδιαγνώσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και δύο (2) επιχειρηματικά σχέδια σε νέες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τη δράση αυτή θα σχετίζονται με την παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων, τυροκομικών προϊόντων, παραδοσιακών γλυκών, κρασιού, βιολογικών προϊόντων, βρώσιμης ελιάς και την παροχή αγροτοτουριστικών υπηρεσιών (διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος και παροχή ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος στην ύπαιθρο). Αναλυτικότερα πληροφορίες για το γραφείο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. (σύνδεση με το λινκ – λογότυπο και γραφείο στην αρχική σελίδα της ΑΝΗ)

6. Επίσκεψη 5 επιχειρηματιών από Ηράκλειο στη Λάρνακα:

Στο πλαίσιο της ενέργειας των επιχειρηματικών ανταλλαγών προγραμματίζεται η επιλογή 5 επιχειρηματιών, από κάθε περιοχή που περιλαμβάνεται στην περιοχή παρέμβασης του Έργου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισμό στην παραγωγή και μεταποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και στην παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων). Οι επιχειρηματίες θα μεταβούν στη Λάρνακα για να δουν πως δραστηριοποιούνται, πως συνεργάζονται, ποιες τεχνολογίες εφαρμόζουν κ.λ.π. οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, σε αυτές τις περιοχές. Η επίσκεψη προβλέπεται περί τα τέλη Νοεμβρίου 2012. Επιχειρηματίες του Νομού Ηρακλείου που ενδιαφέρονται μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

7. Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων σε Κύπρο:

Αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων της υπαίθρου του Ηρακλείου και της Λέσβου σε εξειδικευμένη έκθεση τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού στην Κύπρο. Η έκθεση που έχει επιλεγεί να συμμετέχουν επιχειρήσεις της υπαίθρου είναι η «Ταξίδι 2013» που οργανώνεται στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

8. Συμμετοχή σε έκθεση Εναλλακτικού τουρισμού & Προϊόντων στην Ευρώπη:

Αφορά τη συμμετοχή επιχειρήσεων της υπαίθρου της περιοχής παρέμβασης του Έργου σε εξειδικευμένη έκθεση τοπικών προϊόντων, αγροτουρισμού και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού στην Ευρώπη. Προβλέπεται η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή έκθεση το πρώτο τρίμηνο του 2013. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έκθεση μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

9. Εξεύρεση 5 επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό Εμπόριο:

Προβλέπεται η εξεύρεση 5 επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης για τις οποίες θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης θα προβάλλει την περιοχή, την επιχείρηση, τις υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει κ.α. Οι επιχειρήσεις που θα επιλέγουν θα είναι από την κατηγορία παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα (πχ μέλι, ελιές, γλυκά κουταλιού, παστά κτλ.) και θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική πώληση τους on line e-shop. Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

10. Κατάρτιση 15 Επιχειρηματιών στο Ηράκλειο:

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως στόχο να συστηματοποιήσει πρακτικές / εμπειρικές γνώσεις που ήδη κατέχουν οι επιχειρηματίες και να τις προσανατολίσει με καλύτερο τρόπο έτσι ώστε να τους βοηθήσει είτε να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά την τρέχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα είτε να εκκινήσουν μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια σε τομείς της επιχειρηματικότητας της υπαίθρου με καλές προοπτικές στην αγορά. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι προσανατολισμένα στην αγορά του Νομού και θα ξεκινήσουν περίπου το πρώτο δίμηνο 2013. Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε συγκεκριμένες θεματικές μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

11. Κατάρτιση 15 Ανέργων και Γυναικών στο Ηράκλειο:

Το πρόγραμμα κατάρτισης, καθώς απευθύνεται σε άνεργους καταρτιζόμενους, έχει ως στόχο να προσφέρει οριζόντιες γνώσεις και δεξιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης μιας αυτόνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αυτοαπασχόλησης είτε στο πλαίσιο της κάλυψης θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις της υπαίθρου. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι προσανατολισμένα στην αγορά του Νομού και θα ξεκινήσουν περίπου το πρώτο δίμηνο 2013. Γυναίκες και άνεργοι που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε συγκεκριμένες θεματικές μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Γραφείο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ