ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γραφείο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας
Ν. Ηρακλείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

• Είστε άνεργος που θέλει να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση και αναζητάτε πληροφορίες για τις διαδικασίες ίδρυσης των επιχειρήσεων και τα προγράμματα χρηματοδότησης;

• Χρειάζεστε βοήθεια στην επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος χρηματοδότησης και στήριξη στα επιχειρηματικά σας βήματα;

• Είστε εκπρόσωπος ή μέλος φορέα – ομάδας και αναζητάτε χρηματοδοτική στήριξη και πληροφορίες για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας;

• Γενικότερα, θέλετε να ενημερώνεστε για προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, εκθέσεις που θα βελτιώσουν τις επιχειρηματικές σας γνώσεις;

Απευθυνθείτε στο γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Νομού Ηρακλείου!

Στο πλαίσιο του έργου «Αγροτοεπιχειρείν» η Αναπτυξιακή Ηρακλείου λειτουργεί το Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Νομού Ηρακλείου. Πρόκειται για Γραφείο που παρέχει:

Α) συμβουλευτική υποστήριξη στους επιχειρηματίες της περιοχής

Β) ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Γ) προώθηση της εφαρμογής νέων τεχνολογιών

Δ) σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνοδιαγνώσεων για τις επιχειρήσεις της περιοχής

Ε) προώθηση της δικτύωσης των ομοειδών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης του Έργου (σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο)

Αποδέκτες των υπηρεσιών των Γραφείων Στήριξης Επιχειρηματικότητας του έργου «Αγροτοεπιχειρείν» είναι:

• Επιχειρηματίες που εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου και ιδιαίτερα εκείνοι που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντος του έργου. Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από τη λειτουργία των Γραφείων είναι αυτές που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

• Άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

ΝΕΑ
ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Προδημοσίευση
προκήρυξης
ΠΕΠ - ΕΣΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ίδρυση Α.Ε.

Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης

Ίδρυση Ε.Ε.

Ίδρυση ΕΠΕ

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαιλαιουχικής Εταιρείας

Ίδρυση ΟΕ

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Β 1087_2003

Υπηρεσία μιας Στάσης για Σύσταση Επιχειρήσεων

Διαδικασία Ίδρυσης ΚΟΙΝΣΕΠ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ιούλιος 2012

Αύγουστος 2012

Σεπτέμβριος 2012

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

A. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΜΕΛ.PDF

Β. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ  Ε-BUSINESS ΚΕΜΕΛ.PDF

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤ.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 BUSINESS PLAN M.E.S.U.R.A.  PRAXIS.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 BUSINESS PLAN KEMEL.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 BUSINESS PLAN EQUAL KPE  DIKTYOSH.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  BUSINESS PLAN PAN KRITIS  NEOFOTISTOS.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 BUSINESS PLAN PANEPISTIMIO PEIRAIOS.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 BUSINESS PLAN TRAP PEIRAIOS BUSINESS CENTER.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7  BUSINESS PLAN ASPAITE.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 BUSINESS PLAN KAE DIMOU ATHINAION.PDF

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 MARKETING PLAN.PDF

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.PDF

BREAKEVEN ANALYSIS.XLS

PROFIT LOSS PROJECTIONL.XLS

PROJECTED BALANCE SHEET.XLS

SALES PROJECTION.XLS

ARCHEIOKAD F13210.XLS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΕ.pdf

ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΑΕΙ ΤΕΙ ΕΩΣ 35.pdf

ΕΤΕΑΝ ALPHA ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.pdf

ΕΤΕΑΝ EUROBANK ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.pdf

ΕΤΕΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ.pdf

ΕΤΕΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .pdf

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf

ICT4GROWTH.pdf

DIGI MOBILE.pdf

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ

ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

BREAKEVEN ANALYSIS.XLS

ΤΟΠΕΚΟ

ΤΟΠΣΑ

SALES PROJECTION.XLS

ARCHEIOKAD F13210.XLS

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ