ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ένα μοντέλο
βιώσιμου τουρισμού στην κεντρική ασία

Δημιουργία ικανοτήτων, δημιουργία ευαισθητοποίησης, εισαγωγή τεχνολογίας
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Κρήτη), EUROPEAN PROFILES (EP) (Αθήνα), APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES (APINTECH) (Κύπρος), Association of Private Tourism Agencies of Uzbekistan (APTA), Eurasian Tourism Association (ETA) (Καζακστάν), Tajik Association for Promotion of Tourism Development (TATO) (Τατζικιστάν), Latvian Country Tourism Association (LCTA) (Λετονία)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα πρώην σοβιετικά ασιατικά κράτη παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες για να γίνουν ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός χάρη στα μοναδικά πολιτιστικά, ιστορικά, αρχαιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά. Το Καζακστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν χρησιμοποιούν στρατηγικά τον τουρισμό για να οδηγήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, ο τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα και προκλήσεις των οποίων η λύση καθυστερεί λόγω της πανδημίας Covid-19, ιδίως η έλλειψη επιδόσεων αλυσίδων εφοδιασμού και εφοδιαστικών εγκαταστάσεων, υποδομών που βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη, και σχετικά χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες για τουρίστες. Σε ορισμένες χώρες η πολιτική θεωρήσεων και οι κάπως υψηλές τιμές θεωρούνται επίσης ανασταλτικοί παράγοντες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουριστικός τομέας σε αυτές τις χώρες εξακολουθεί να αναπτύσσεται με πολύ ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, ο καθορισμός ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου είναι πολύ κρίσιμος.

Ο αειφόρος τουρισμός έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες τοπικές οικονομίες, με σεβασμό των κοινοτήτων και προστασία των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς από κινδύνους υπερπληθυσμού και από ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένη ανθρώπινη παρέμβαση καθώς και από φυσικές καταστροφές.

Οι προορισμοί που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς σήμερα, όπως συμβαίνει στην Κεντρική Ασία, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν με βιώσιμο τρόπο τους τουριστικούς τους τομείς και να γίνουν πρότυπα για άλλους στην περιοχή.

Το έργο MOST στοχεύει στην προώθηση ενός νέου και καλά δομημένου μοντέλου για αειφόρο τουρισμό στο Καζακστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και την ενίσχυση της τοπικής κληρονομιάς, προστατεύοντας ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής ενός κύκλου ζωής και μιας προσέγγισης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για παρεμβάσεις αειφορίας στον τουρισμό, που καλύπτουν θέματα που κυμαίνονται από την υποστήριξη περιφερειακών πολιτικών και προγραμματισμού, υιοθέτηση προτύπων, εισαγωγή εννοιών αλυσίδας αξίας, έως την επίγνωση των σχετικών ενδιαφερομένων , επισημαίνοντας έτσι τον πολυτομεακό χαρακτήρα της τουριστικής βιωσιμότητας και τα οφέλη των συνεργιών μεταξύ των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣυγχρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι

H.D.A 

329.799,36 €

82.449,84 €

EUROPEAN PROFILES

356.558,24 € 

89.139,56 €

APTA

236.752,48 €

59.188,12 €

ETA

210.507,52 €

52.626,88 €

APINTECH

172.158,72 €

43.039,68 €

LCTA

142.395,60 €

35.598,90 €

TATO

159.755,28 €

39.938,82 €

TOTAL

1.608.441,12 €

401.467,88 €


2.009.909,00 €

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MOST ΕΙΝΑΙ

• Υποστήριξη τουριστικών εταιρειών στις τρεις χώρες με αντικείμενο να υιοθετήσουν (SCP) πρακτικές παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία γνώσης και ΤΠΕ.

• Υποστήριξη περιφερειακών και τοπικών αρχών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που βοηθούν την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση.

• Ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ αρχών, ΜΜΕ και τελικών χρηστών για περαιτέρω προώθηση υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής.

Το έργο θα παρέμβει σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το έργο θα λειτουργήσει για την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής και τη σύνδεση με επενδύσεις και άλλα μέσα στήριξης. Ταυτόχρονα, το έργο θα ενισχύσει το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά τον αειφόρο τουρισμό, και θα προωθήσει το δημόσιο και πολιτικό διάλογο μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων και των δικαιούχων. Οι καλές / βέλτιστες πρακτικές θα μεταφερθούν τελικά σε επίπεδο πολιτικής, κανονιστικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το έργο θα λειτουργήσει για την ανάπτυξη ικανοτήτων των τουριστικών MSME. Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην αύξηση των γνώσεων και των πληροφοριών τους σχετικά με τα κριτήρια GSTC για αειφόρο τουρισμό, σχετικά πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης, πράσινες προμήθειες και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για να καταστήσουν το έργο τους πιο βιώσιμο. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό στοχευμένων MSME με πρότυπο / λογισμικό προετοιμασίας πιστοποίησης και πραγματική παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας καθώς και παραμέτρων άνεσης σε εσωτερικούς χώρους. Οι ομάδες-στόχοι θα υποστηριχθούν επίσης από το έργο μέσω εκπαίδευσης σε θέματα μάρκετινγκ, εντοπισμού χρηματοοικονομικών πηγών για προσαρμογή πρακτικών SPC, δικτύωσης με επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους.

ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το έργο θα ξεκινήσει μια σειρά δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για τους χρήστες τουριστικών υπηρεσιών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση στους τομείς του νερού, των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της ενεργειακής συμπεριφοράς, και για να προσελκύσει την προσοχή του γενικού πληθυσμού στον αειφόρο τουρισμό.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα πακέτα εργασίας

Π.Ε. 1
Δημιουργία ικανοτήτων τουριστικών ΜΜΕ
και ένωση για την προσαρμογή
των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ
και για την υποστήριξη τεχνολογικώ

• Εργασία 1.1 Εκπαίδευση για κριτήρια GSTC για αειφόρο τουρισμό, σχετικά πρότυπα και για πράσινες συμβάσεις (διάρκεια 4 ημερών)

Εργασία 1.2 Εκπαίδευση σε εργαλεία ΤΠΕ που παρέχεται και εγκαθίσταται μόνιμα σε ομάδες-στόχους / ενδιαφερόμενα μέρη. (διάρκεια 2 ημέρες)

Π.Ε. 2
Υποστήριξη της εφαρμογής του SCP

• Εργασία 2.1a 380 εγκαταστάσεις λογισμικού προετοιμασίας προτύπων / πιστοποίησης με στόχο τον εντοπισμό βιώσιμων επενδύσεων

• Εργασία 2.1.b 60 εγκαταστάσεις παρακολούθησης νερού, κατανάλωσης ενέργειας καθώς σε πραγματικό χρόνο και παραμέτρων άνεσης εσωτερικού χώρου

• Εργασία 2.2. Αξιολόγηση πιλοτικών ενεργειών

• Εργασία 2.3. Διορθώσεις, οριστικοποιήσεις

• Εργασία 2.4. Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης μεταξύ ΜΜΕ και επιχειρηματικών αγγέλων και επενδυτών για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης των πρακτικών SCP

• Εργασία 2.5. Προσδιορισμός χρηματοοικονομικών πόρων από την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές

• Εργασία 2.6. Υποστήριξη μάρκετινγκ των ΜΜΕ

• Εργασία 2.7. Μεταφορά βέλτιστων / καλών πρακτικών της ΕΕ

Π.Ε. 3
Ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών
και τοπικών αρχών στη βιώσιμη ανάπτυξη
και ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου

• Εργασία 3.1. Εργαστήρια για αειφόρο σχεδιασμό

• Εργασία 3.2. ‘’Στρογγυλά τραπέζια’’ μεταξύ στοχευμένων ΜΜΕ, τοπικών και περιφερειακών αρχών

• Εργασία 3.3. Πολιτικές Συστάσεις , βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου

Π.Ε. 4
Ευαισθητοποίηση των χρηστών / καταναλωτών τουριστικών υπηρεσιών σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση στον τομέα του νερού,
των αποβλήτων, της ανακύκλωσης
και της ενεργειακής συμπεριφοράς

• Εργασία 4.1. Εργαστήρια για τελικούς χρήστες σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση

• Εργασία 4.2. Οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας που σχετίζεται με τον αειφόρο τουρισμό

• Εργασία 4.3. Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικού υλικού

• Εργασία 4.4. Ανάπτυξη και εκτύπωση κατευθυντήριων γραμμών

Π.Ε. 5
Διάδοση

• Εργασία 5.1. Δικτυακός τόπος

• Εργασία 5.2. Τελικό συνέδριο

Π.Ε. 6
Διαχείριση έργου

 Εργασία 6.1 Ρύθμιση του έργου

Εργασία 6.2 Εναρκτήρια συνάντηση

• Εργασία 6.3 Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να οδηγήσει στα ακόλουθα αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• 380 MSME τουρισμού που εκπαιδεύτηκαν στη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών και προτύπων SCP (κριτήρια GSTC και σχετικά πρότυπα και πράσινες προμήθειες).

• 440 MSME τουρισμού στο Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Καζακστάν εξοπλισμένα με κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις ΤΠΕ για την υιοθέτηση πρακτικών SCP.

• Τουλάχιστον 50 τουριστικές MSME εκπαιδευμένες σε εργαλεία μάρκετινγκ.

• Ενισχυμένος διάλογος μεταξύ κρατικών φορέων και επιχειρηματικού τομέα για βιώσιμο τουρισμό

• Συστάσεις που διατυπώθηκαν για την υιοθέτηση βιώσιμου τουρισμού στο Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Καζακστάν.

• Τοπικές και περιφερειακές αρχές υποστηρίζονται στον σχεδιασμό πολιτικής και τη σύνδεσή της με επενδύσεις και άλλα μέσα στήριξης.

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη χρήση νερού και ενέργειας.

• Πρόσβαση των ΜΜΕ για χρηματοδότηση που προωθούνται.

• Ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον αειφόρο τουρισμό

• Πρακτικές SCP που υιοθετούνται στον τομέα του τουρισμού.

ΤΕΛΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 Έκδοση «Καλές πρακτικές Αειφόρου Τουρισμού MOST» (pdf)

• Έκδοση «Χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ και άλλους διεθνείς δωρητές»

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη σελίδα του έργου

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ