ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ - Διαδραστικό βιωματικό σεμινάριο για αγροτοκτηνοτρόφους

Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας “ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ”.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδραστικό βιωματικό σεμινάριο για αγροτοκτηνοτρόφους. 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ υλοποιεί το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο υλοποιείται από τις πέντε Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Κρήτης Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσαράς), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.

 

Στόχος του σχεδίου είναι η διασύνδεση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με τον τουρισμό και κυρίως με εναλλακτικές μορφές του, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου διαδρομών από επισκέψιμες διδακτικές φάρμες στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής παρέβασης για συμμετοχή σε τριήμερο πιλοτικό βιωματικό διαδραστικό εργαστήριο με θέμα την ίδρυση και λειτουργία Διδακτικής Φάρμας, να υποβάλουν αίτηση. Αντίστοιχα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν και στους νομούς Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι η κύρια εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου να βρίσκεται σε περιοχή που εφαρμόζεται πρόγραμμα CLLD/LEADER ή δραστηριοποιείται/προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή CLLD/LEADER των Τοπικών Προγραμμάτων Ν.Ηρακλείου και Μεσαράς (Παράρτημα Πρόσκλησης).

Το εργαστήριο θα είναι διαδραστικό, καθώς περιλαμβάνει και επίσκεψη σε υφιστάμενη ή εν δυνάμει διδακτική φάρμα σε ορεινή ή ημιορεινή περιοχή. 

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) άτομα ανά περιοχή παρέμβασης, ήτοι 40 για το Ν. Ηρακλείου, που θα επιλεγούν μέσω αξιολόγησης, ενώ απ’ αυτούς θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες σε επίσκεψη ανταλλαγής καλών πρακτικών σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή/και στο εξωτερικό. Πιθανή περίοδος διοργάνωσης των εργαστηρίων είναι τον Οκτώβριο του 2022. Οι ενδιαφερόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου μέχρι την 31/8/2022 (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ημέρες και ώρες γραφείου, στο τηλέφωνο: 2810753318 και στο e-mail: grivaki@anher.gr, κ. Δέσποινα Γριβάκη.

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NEA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ