Πορεία τριών δεκαετιών
στον αναπτυξιακό
χώρο!

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και μέχρι σήμερα η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει υλοποιήσει εκατοντάδες προγράμματα, τόσο αναπτυξιακά, όσο και κοινωνικά. Οι συνεργασίες της εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια συντονίζει πρόγραμμα με τη συμμετοχή χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και μέχρι σήμερα η Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει υλοποιήσει εκατοντάδες προγράμματα, τόσο αναπτυξιακά, όσο και κοινωνικά. Οι συνεργασίες της εκτείνονται σε όλη την Ευρώπη, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια συντονίζει πρόγραμμα με τη συμμετοχή χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Τα στελέχη και η διοίκηση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου δίνουν έμφαση στη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και στην προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, στον πολυτομεακό σχεδιασμό με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων φορέων μιας περιοχής, την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, την εφαρμογή έργων συνεργασίας και τη δικτύωση με άλλες περιοχές.

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας και της επιτυχούς υλοποίησης έργων σε διάφορα πεδία, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με άλλα δεδομένα κάθε φορά, τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι φορείς της περιοχής δράσης, δείχνουν εμπιστοσύνη στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν αναπτυξιακό φορέα, ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, που συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, που έχει την αποδοχή και την εμπιστοσύνη τους.

Τι μας χαρακτηρίζει

Τολμάμε να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε! Θέτουμε στόχους και αφιερωνόμαστε στην επίτευξή τους. Παλεύουμε ακόμα και γι’ αυτό που φαντάζει ακατόρθωτο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν το τολμήσουμε.

Tο όραμά μας

Το όραμα για το μέλλον είναι να μετατρέψουμε την περιοχή μας, το νησί της Κρήτης, τη χώρα μας σε ένα έδαφος γόνιμο για να ρίξουμε τον σπόρο νέων ιδεών, σε μια πηγή ανάπτυξης.

Η ευθύνη μας

Κινούμαστε με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη της εσωτερικής συνοχής της περιοχής μας. Μπολιάζουμε νέες ιδέες με το πλούσιο υλικό του τόπου μας, για να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα, χωρίς να αλλοιώσουμε τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος μας

Αποτελούμε στήριγμα των Δήμων και της Περιφέρειας για να πετύχουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο. Συμμετέχουμε ενεργά στον γενικότερο σχεδιασμό με νέες ιδέες, εργαλεία, προτάσεις και στελέχη έμπειρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.

Χ

NEA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Χ