Το χρονολόγιο
της Αναπτυξιακής
Ηρακλείου

scroll down

Το Χρονολόγιο περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές στιγμές – ορόσημα για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας, αλλά και μια απολογιστική παρουσίαση του έργου μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις της.

1990

Ίδρυση του φορέα: «Οργανισμός Ανάπτυξης Βασιλειών κάτω Αρχανών – Σκαλανίου- Αρχανών ανώνυμη εταιρεία»

(ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 203/29-1-1990)

Σκοποί της είναι:

1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.

3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος

4. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

1993

Διεύρυνση του φορέα
και μετονομασία σε ΟΑΤΕΠ

(ΦΕΚ 1428/30-4-1993)

1990-2000

Η πρώτη μας
δεκαετία

Φωτορεπορταζ
δεκαετίας

Δείτε το  εδώ

Έκδοση αποτελεσμάτων 10 ετών.

 Κατεβάστε την έκδοση εδώ

ΜΟΠ - ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δράσεις 1990-2000

 Δείτε τα  εδώ

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για το κρασί «Οίνος παλαιός ηδύποτος»

24-25/04/1998.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ

Οικολογικό Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα

Δείτε το εδώ

Leader II

Δείτε το εδώ

Ανάδειξη Οικιστικού Πυρήνα Αρχανών

Δείτε το εδώ

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δείτε το εδώ

Previous
Next

1990-2000

Η πρώτη μας
δεκαετία

Φωτορεπορταζ
δεκαετίας

Δείτε το  εδώ

10 χρόνια τοπική ανάπτυξη

Έκδοση αποτελεσμάτων 10 ετών.

 Κατεβάστε την έκδοση εδώ

ΜΟΠ - ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δράσεις 1990-2000

 Δείτε τα  εδώ

1998

Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας ΑΝΗ στις Βρυξέλλες

2000

Νέα διεύρυνση και νέα επωνυμία:
«Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο
«ΑΝ.Η. Α.Ε.»

(ΦΕΚ 8644/21-9-2000)

2000-2010

Πορεία ανάπτυξης

LEADER+

Ενημερωτικό έντυπο: Αναπαραγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Δείτε τα  εδώ

Έκδοση LEADER+

Αποτελέσματα του Τοπικού προγράμματος Κ.Π. Leader + στην ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου

Δείτε τη  εδώ

Ολοκλήρωση
έργου LEADER II

2002 έτος ολοκλήρωσης

Δείτε τα  εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδικοί σταθμοί και Βοήθεια στο σπίτι

Δείτε τα  εδώ

INTERREG III - Δέσμη Β Archimed

Δείτε τα  εδώ

Εκδοση Leader II

Κατεβάστε την έκδοση εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα

Υπουργείου Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας

Δείτε τα  εδώ