Το χρονολόγιο
της Αναπτυξιακής
Ηρακλείου

scroll down

Το ιστορικό χρονικό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές – ορόσημα για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας, αλλά και μια απολογιστική παρουσίαση του έργου μέσα από τα προγράμματά της, με φωτογραφικό υλικό, κυρίως αδημοσίευτο.

1990

Ίδρυση του φορέα: «Οργανισμός Ανάπτυξης Βασιλειών κάτω Αρχανών – Σκαλανίου- Αρχανών ανώνυμη εταιρεία»

(ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 203/29-1-1990)

Το ιστορικό χρονικό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές – ορόσημα για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας, αλλά και μια απολογιστική παρουσίαση 

1993

Τροποποίηση καταστατικού και μετονομασία φορέα σε: «Οργανισμός Ανάπτυξης Τεμένους Πεδιάδας ανώνυμη εταιρεία» / Διακριτικός τίτλος: «ΟΑΤΕΠ Α.Ε.»

(ΦΕΚ 1428/30-4-1993)

1998

24-25/04/1998: 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για το κρασί «Οίνος παλαιός ηδύποτος»

1990-2000

Συνοπτική Απολογιστική παρουσίαση Έργου στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και ΜΟΠ

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

2000

Τροποποίηση καταστατικού και νέα επωνυμία: «Αναπτυξιακή Ηρακλείου ανώνυμη εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΑΝ. Η. Α.Ε.»

(ΦΕΚ 8644/21-9-2000)

1998

Έτος ίδρυσης γραφείου Βρυξελλών

2000-2006

Συνοπτική Απολογιστική παρουσίαση Έργου στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

2007

Τροποποίηση καταστατικού και νέα επωνυμία: «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» Διακριτικός τίτλος «ΑΝ. Η. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

(ΦΕΚ 10141/3-9-2007)

2007-2015

Συνοπτική Απολογιστική παρουσίαση Δ’ Προγραμματικής Περιόδου

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

2014

ΙΤΒ Βερολίνο
Βράβευση Αναπτυξιακής Ηρακλείου
για το πρόγραμμα «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων»

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

2015

Βράβευση Αναπτυξιακής Ηρακλείου από το υπουργείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα Αγροτικής ανάπτυξης

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

2018

9-11 Μάιου Επίσκεψη Πρίγκιπα Κάρολου
στα γραφεία της ΑΝ.Η.

2014-2020

Συνοπτική παρουσίαση Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)

ΜΑΒ Αστερούσια

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ της UNESCO (MAB/UNESCO)