ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το χρονολόγιο
της Αναπτυξιακής
Ηρακλείου

scroll down

Το Χρονολόγιο περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές στιγμές – ορόσημα για την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρίας, αλλά και μια απολογιστική παρουσίαση του έργου μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις της.

1990

Ίδρυση του φορέα: «Οργανισμός Ανάπτυξης Βασιλειών κάτω Αρχανών – Σκαλανίου- Αρχανών ανώνυμη εταιρεία»

(ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 203/29-1-1990)

Σκοποί της είναι:

1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.

3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος

4. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

1993

Διεύρυνση του φορέα
και μετονομασία σε ΟΑΤΕΠ

(ΦΕΚ 1428/30-4-1993)

1990-2000

Η πρώτη μας
δεκαετία

Φωτορεπορταζ
δεκαετίας

Δείτε το  εδώ

Έκδοση αποτελεσμάτων 10 ετών.

 Κατεβάστε την έκδοση εδώ

ΜΟΠ - ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δράσεις 1990-2000

 Δείτε τα  εδώ

1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για το κρασί «Οίνος παλαιός ηδύποτος»

24-25/04/1998.

Δείτε το φωτογραφικό υλικό εδώ

Οικολογικό Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα

Δείτε το εδώ

Leader II

Δείτε το εδώ

Ανάδειξη Οικιστικού Πυρήνα Αρχανών

Δείτε το εδώ

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δείτε το εδώ

Previous slide
Next slide

1990-2000

Η πρώτη μας
δεκαετία

Φωτορεπορταζ
δεκαετίας

Δείτε το  εδώ

10 χρόνια τοπική ανάπτυξη

Έκδοση αποτελεσμάτων 10 ετών.

 Κατεβάστε την έκδοση εδώ

ΜΟΠ - ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δράσεις 1990-2000

 Δείτε τα  εδώ

1998

Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας ΑΝΗ στις Βρυξέλλες

2000

Νέα διεύρυνση και νέα επωνυμία:
«Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο
«ΑΝ.Η. Α.Ε.»

(ΦΕΚ 8644/21-9-2000)

2000-2010

Πορεία ανάπτυξης

LEADER+

Ενημερωτικό έντυπο: Αναπαραγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Δείτε τα  εδώ

Έκδοση LEADER+

Αποτελέσματα του Τοπικού προγράμματος Κ.Π. Leader + στην ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου

Δείτε τη  εδώ

Ολοκλήρωση
έργου LEADER II

2002 έτος ολοκλήρωσης

Δείτε τα  εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα
ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Παιδικοί σταθμοί και Βοήθεια στο σπίτι

Δείτε τα  εδώ

INTERREG III - Δέσμη Β Archimed

Δείτε τα  εδώ

Εκδοση Leader II

Κατεβάστε την έκδοση εδώ

Κοινωνικά Προγράμματα

Υπουργείου Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας

Δείτε τα  εδώ

Interreg III Δέσμη C
- PRAXIS

Δείτε το εδώ

Κ.Π. Leader+

Δείτε το εδώ

INTERREG IIIC
- TREND

Δείτε το  εδώ

Κ.Π. Equal
Β΄ Κύκλος

Δείτε το εδώ

Previous slide
Next slide

2000-2010

Πορεία ανάπτυξης

LEADER+

Ενημερωτικό έντυπο: Αναπαραγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Δείτε τη  εδώ

Έκδοση LEADER+

Αποτελέσματα του Τοπικού προγράμματος Κ.Π. Leader + στην ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου

Δείτε τη  εδώ

Φωτορεπορταζ
δεκαετίας

 Δείτε τα  εδώ

2007

Τροποποίηση καταστατικού και νέα επωνυμία: «Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» Διακριτικός τίτλος «ΑΝ.Η. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

(ΦΕΚ 10141/3-9-2007)

2010-2020

Συνεχίζουμε...

Άξονας 4 (ΠΑΑ)

Ισότιμη Πρόσβαση
(ΤΟΠΕΚΟ)

Δείτε το εδώ

MMWD

Δείτε το εδώ

ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

Δείτε το εδώ

Ισότιμη Πρόσβαση
στην Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)

Δείτε το εδώ

Αγροτοεπιχειρειν

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα - Κύπρος
2007-2013

Δείτε το εδώ

Νήσων Περίπλους
(Άξονας 4)

Δείτε το εδώ

Ορέα Κρήτη

Δείτε το εδώ

EMMA

Δείτε το εδώ

MEDΕΑΤ

Δείτε το εδώ

Δείτε το εδώ

Previous slide
Next slide

2010-2020

Συνεχίζουμε...

Ορέα Κρήτη

Δείτε το εδώ

2014

ΙΤΒ Βερολίνο
Βράβευση Αναπτυξιακής Ηρακλείου

για το πρόγραμμα «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις
και ο Πολιτισμός των Γεύσεων»

Το εκθεσιακό περίπτερο

Που βραβεύτηκε στην Διεθνή έκθεση στο Βερολίνο το 2014.

Δείτε το έργο εδώ

2ο Βραβείο παρουσίασης στην Διεθνή έκθεση ΙΤΒ

Στην κατηγορία Μ.Κ.Ο.

Δείτε το έργο εδώ

2015

Βράβευση Αναπτυξιακής Ηρακλείου από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης».

3ο Βραβείο καινοτομίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για το έργο MEDeat

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δείτε το έργο εδώ

Συμμετέχουμε ενεργά στον γενικότερο σχεδιασμό με νέες ιδέες, εργαλεία και προτάσεις με στελέχη έμπειρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.

2018

9-11 Μάιου Επίσκεψη Πρίγκιπα Κάρολου
στα γραφεία της ΑΝ.Η.

2020+

και συνεχίζουμε...

CLLD LEADER
ΑΛΙΕΙΑΣ

Δείτε το έργο εδώ

CLLD LEADER
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δείτε το έργο εδώ

ESTIA

Δείτε το έργο εδώ

MAB UNESCO

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO

Δείτε το έργο εδώ

Ορέα Κρήτη

Δείτε το έργο εδώ

ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Δείτε το έργο εδώ

LOCAL TOUR

Δείτε το έργο εδώ

Θαλάσσιες Απειλές
Αλιεία

Δείτε το έργο εδώ

MOST

Δείτε το έργο εδώ

RESETTING

Δείτε το έργο εδώ

Previous slide
Next slide

2020+

και συνεχίζουμε...

Ορέα Κρήτη

Δείτε το έργο εδώ

MAB UNESCO

Τα Αστερούσια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO

Δείτε το έργο εδώ

ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Δείτε το έργο εδώ

Most

Δείτε το έργο εδώ

LOCAL TOUR

Δείτε το έργο εδώ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ