ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ανάδειξη
Οικιστικού
Πυρήνα
Aρχανών

Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Δήμος Αρχανών
Περιφέρεια Κρήτης

 

Οι Αρχάνες είναι ένα ημιαστικό κέντρο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό ενδιαφέρον. Το δομημένο περιβάλλον του οικισμού έχει την επίδραση της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και διακρίνεται από τη μείξη αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του νεοκλασικισμού με τα στοιχεία της ντόπιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Αρχανών, ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης του οικιστικού πυρήνα:

Α. Χρηματοδότηση:
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
 (ΜΟΠ Κρήτης 1991 – 1993)

Προϋπολογισμός: 160.000.000 δρχ.

Φορείς υλοποίησης:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Περιφέρεια Κρήτης 
Δήμος Αρχανών

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού:

• Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρχανών ανέλαβε την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία

• Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είχε τη διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη του έργου

• Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) παρείχε επιστημονική και τεχνική στήριξη

• Εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων

• Εκπονήθηκε Μελέτη – Έρευνα Ανάδειξης και Αναβάθμισης του Συνεκτικού Τμήματος του οικισμού από το ΕΜΠ

• Έγιναν εργασίες δομητικής αποκατάστασης και επεμβάσεις σε όψεις 60 παραδοσιακών κτηρίων

B. Χρηματοδότηση:
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(ΠΕΠ Κρήτης 1994 – 1999)

Προϋπολογισμός: 380.000.000 δρχ.

Φορείς υλοποίησης:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Περιφέρεια Κρήτης 
Δήμος Αρχανών

Το Πρόγραμμα είχε τις παρακάτω ενέργειες:

• Έργα υποδομής (αποχετευτικό δίκτυο, υπόγεια δίκτυα ΔΕΗ, εγκατάσταση συστήματος κεντρικών κεραιών ραδιοτηλεοράσεως)

• Ανάπλαση Χώρου Αγοράς

• Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας και ανάδειξη – ανάπλαση των κλασσικών κτισμάτων γύρω απ’ αυτήν

• Διαμόρφωση κεντρικού δρόμου του Πάρκου Μαγγανίτη (πεζοδρόμηση, φυτεύσεις, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης)

• Διαμόρφωση πεζοδρομήσεων των στενών οδών που οδηγούν στο Μουσείο, το Κτίριο Ευτυχή και το χώρο Ανασκαφής (Τουρκογειτονιά), καθώς και αναστήλωση – ανάδειξη των νεοκλασικών κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους αυτούς

• Αναστήλωση – ανάδειξη παραδοσιακών νεοκλασικών κτιρίων που βρίσκονται στον οικισμό

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ