τοπικο προγραμμα CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ν.
Ηρακλειου

ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου είναι ένα συγχρηματοδοτύμενο πολυταμειακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τις περιοχές αλιείας.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3.065.229,00€ εκ των οποίων Δημοσία Δαπάνη είναι 2.150.000,00€ και 915.229,00€ ίδιοι πόροι.

Αφορά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας συγκεκριμένων αλιευτικών περιοχών του Ηρακλείου και στηρίζει παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενεργοποιούν τόσο ιδιωτικές παρεμβάσεις όσο και δημόσιες και ενδεικτικά αφορούν στα παρακάτω πεδία:

  • Διασύνδεση αγροτοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής αλιευτικής ταυτότητας
  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
  • Αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη πολιτιστικών πόρων
     πόροι. 
  • Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
  • Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ;

Εντός του Νομού Ηρακλείου διακρίνονται τρεις ζώνες αλιείας, στις οποίες θα εφαρμοστεί πλέον του LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και το LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι ζώνες αυτές καλύπτουν το 14,89% της έκτασης της συνολικής περιοχής παρέμβασης καθώς και το 17,55% του πληθυσμού. 

δημοσ

δημοτικη ενοτητα

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Αρχανών – Αστερουσίων

δημοτικη
Ενοτητα

Αρχανών

Αστερουσίων

Νίκου Καζαντζάκη

αναλυτικα (αρχειο xls.)

βλέπε αρχείο εδώ

δημοσ

Βιάννου

δημοτικη
ενοτητα

Βιάννου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Γόρτυνας

δημοτικη
ενοτητα

Αγίας Βαρβάρας

Γόρτυνας

Κόφινα

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Ηρακλείου

δημοτικη
ενοτητα

Γοργολαϊνη

Ηρακλείου

Νέας Αλικαρνασσού

Παλιανής

Τεμένους

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Μαλεβιζίου

δημοτικη
ενοτητα

Γαζίου

Τυλίσου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Μινώα Πεδιάδα

δημοτικη
ενοτητα

Αρκαλοχωρίου

Θραψανού

Καστελίου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Μοιρών

Τυμπακίου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Χερσονήσου

δημοτικη
ενοτητα

Γουβών

Επισκοπής

Μαλίων

Χερσονήσου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

Επιχειρήσεις

• Μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων 
στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας

• Αλιευτικός τουρισμός

• Καταλύματα/ Εστίαση

• Βιοτεχνίες

• Εμπόριο/ Υπηρεσίες

• Πλωτές μεταφορές

Δημόσιες παρεμβάσεις

• Αναπλάσεις οικισμών

• Αλιευτικά καταφύγια

• Έργα οδοποιίας

• Προστασία περιβάλλοντος

• Εκδηλώσεις

Συνεργασίες

• Θαλάσσιες Απειλές και Αλιεία 

• Dive in our Islands 

 

Δράσεις Προγράμματος

Τεχνική στήριξη ΟΤΔ

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ……………€.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ιδιώτες

 

Η 1η προκύρηξη ιδιωτικών έργων αφορούσε:

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

• Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δημόσιοι & μη κερδοσκοπικοί φορείς

Η 1η προκύρηξη δημοσίων έργων αφορούσε:

• ΟΤΑ

• Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και

• Συλλόγους – Ενώσεις & Οργανισμούς

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (http://www.ependyseis.gr)

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ

Εκδόσεις

Αναμένονται

Φυλλάδια
προγράμματος

Υλικό
δημοσιότητας

Προωθητικά
Μπάνερ

Επιπλέον
Υλικό

Νέα
Προγράμματος

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων CLLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΤΘΑ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ...

Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση υλικού περιβαλλοντικής

“Σκουπίδια στην Απόχη” Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές! Η Αναπτυξιακή...

Ανθεκτικές Παράκτιες Κοινότητες: Διακρατικό Σεμινάριο

Ανθεκτικές Παράκτιες Κοινότητες: Διακρατικό Σεμινάριο FLAG Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης MARE  πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου το 13ο και τελευταίο διακρατικό σεμινάριο του δικτύου FARNET για τις ΟΤΔ Αλιείας ,...

Έγκριση Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Καταδύσεις στα Νησιά μας”

Διατοπική συνεργασία “Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία” Η πράξη  αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ22 παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕΟΤΑ Ολοκληρώθηκε...

Έγκριση Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Καταδύσεις στα Νησιά μας”

Διακρατική συνεργασία “Καταδύσεις στα Νησιά μας” ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Διακρατική συνεργασία: Καταδύσεις στα Νησιά μας, Δίκτυο παράκτιων περιοχών Ελλάδας – Κύπρου» με...

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NEA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ