ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

τοπικο προγραμμα CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΕΣΑΡΑΣ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ;

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία ΤΟπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) που αφορά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των αλιευτικών περιοχών της Μεσαράς και στηρίζει παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεαίας (ΕΤΘΑ) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5.619.500,00€ εκ των οποίων Δημοσία Δαπάνη είναι 3.950.000,00€ και 1.669.500,00€ ίδια συμμετοχή.

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενεργοποιούν τόσο ιδιωτικές παρεμβάσεις όσο και δημόσιες και ενδεικτικά αφορούν στα παρακάτω πεδία:

  • Διασύνδεση αγροτοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής αλιευτικής ταυτότητας
  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
  • Αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη πολιτιστικών πόρων

 

  • Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
  • Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής

 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ;

δημοσ

δημοτικη ενοτητα

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Γόρτυνας

δημοτικη
Ενοτητα

Γόρτυνας

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Τυμπακίου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Μοιρών

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

Επιχειρήσεις

• Μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων 
στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας

• Αλιευτικός τουρισμός

• Καταλύματα/ Εστίαση

• Βιοτεχνίες

• Εμπόριο/ Υπηρεσίες

• Πλωτές μεταφορές

Δημόσιες παρεμβάσεις

• Αναπλάσεις οικισμών

• Αλιευτικά καταφύγια

• Έργα οδοποιίας

• Προστασία περιβάλλοντος

• Εκδηλώσεις

Συνεργασίες

• Αλιευτικός τουρισμός

 

Τεχνική στήριξη ΟΤΔ

……………………….

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (http://www.ependyseis.gr)

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ιδιώτες

 

Η 1η προκύρηξη ιδιωτικών έργων αφορούσε:

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

• Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δημόσιοι & μη κερδοσκοπικοί φορείς

Η 1η προκύρηξη δημοσίων έργων αφορούσε:

• ΟΤΑ

• Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και

• Συλλόγους – Ενώσεις & Οργανισμούς

Εκδόσεις

Φυλλάδια
προγράμματος

Υλικό
δημοσιότητας

Προωθητικά
Μπάνερ

Επιπλέον
Υλικό

Νέα
Προγράμματος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ