ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης Έργου RESETTING

X

Έργο: Relaunching European smart and SustainablE Tourism models Through digitalization and Innovative technoloGies / Επαναπροσδιορίζοντας τα Ευρωπαϊκά έξυπνα και βιώσιμα τουριστικά μοντέλα μέσω ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών
Ακρωνύμιο Έργου: RESETTING
Αριθμός Συμφωνητικού Έργου: 101038190

Το έργο RESETTING, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Αριθμό Συμφωνητικού 101038190, προκήρυξε ανοικτή πρόσκληση χρηματοδότησης που αφορά έξυπνα ψηφιακά εργαλεία των οποίων η υιοθέτηση μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνουν πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η πρώτη αυτή πρόσκληση χρηματοδότησης, δημοσιεύθηκε στις 1 Ιουνίου 2022 (09:00 CET) και παρέμεινε ανοικτή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου (17:00 CET), 2022. Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να συμπληρώσουν μια φόρμα αίτησης και να αποδεχτούν ορισμένες διαχειριστικές και νομικές απαιτήσεις πριν υποβάλουν την ηλεκτρονική πρόταση στον ιστότοπο: https://www.resetting.eu/application-form/

Συνολικά ελήφθησαν 28 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και τελικά επιλέχθηκαν 13 προτάσεις για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτών κυμαίνεται από 7.000 € έως 9.000 € για κάθε υποψήφιο με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της εκάστοτε επιχείρησης σχετικά με το αποτέλεσμα της πρότασης τους.

Πληροφορίες Πρόσκλησης Χρηματοδότησης

Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 1 Ιουνίου 2022 στο website του έργου RESETTING: https://www.resetting.eu/opencall/.

Χώρα

Αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν

Προτάσεις που υποβλήθηκαν

28

Προτάσεις που αξιολογήθηκαν

28

Επιλέξιμες προτάσεις

24

Προτάσεις πάνω από το όριο

15

Επιλεχθείσες προτάσεις 

13

Προτάσεις σε εφεδρικό κατάλογο

2

Χώρα

Αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν

Αλβανία

7

Αλβανία

6

Ιταλία

7

Πορτογαλία

3

Ισπανία

4

Επωνυμία επιχείρησης

Αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν

Albatrip

Αλβανία

Artizanes

Αλβανία

Hotel Senator

Αλβανία

Manili Boutique Suites & Villas

Ελλάδα

Tourisitiki Anaptixi Achladas Ike

Ελλάδα

Villa Archanes

Ελλάδα

7 Rooms & flat

Ιταλία

Hotel La Pace

Ιταλία

La Panoramica di Neroni

Ιταλία

Blue Geo: Lighthouse Lda.

Πορτογαλία

Fonda El Camí S.L.

Ισπανία

Odeon Inbound Spain S.L.

Ισπανία

Velero Azul S.A.

Ισπανία

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ