ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του διακρατικού Έργου RESETTING

Έργο: Relaunching European smart and SustainablE Tourism models Through digitalization and Innovative technoloGies / Επαναπροσδιορίζοντας τα Ευρωπαϊκά έξυπνα και βιώσιμα τουριστικά μοντέλα μέσω ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών
Ακρωνύμιο Έργου: RESETTING
Αριθμός Συμφωνητικού Έργου: 101038190

Το έργο RESETTING, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνητικού 101038190, προκήρυξε ανοικτή πρόσκληση χρηματοδότησης που αφορά έξυπνα ψηφιακά εργαλεία των οποίων η υιοθέτηση μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να γίνουν πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου (09:00 CET) και παρέμεινε ανοικτή έως και τις 20 Μαρτίου (17:00 CET) 2023. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν μία φόρμα αίτησης και να αποδεχτούν ορισμένες διοικητικές και νομικές απαιτήσεις πριν υποβάλουν την ηλεκτρονική πρόταση χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο: https://www.resetting.eu/application-form/

Συνολικά 46 προτάσεις ελήφθησαν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Τελικά, επελέγησαν 20 προτάσεις για χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 7.000 έως 9.000 ευρώ για κάθε αιτούντα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της εκάστοτε επιχείρησης σχετικά με το αποτέλεσμα της πρότασής τους.

Πληροφορίες Πρόσκλησης Χρηματοδότησης

Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2023 στον ιστότοπο του Project Resetting  https://www.resetting.eu/opencall/.

Χώρα

Αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν

Προτάσεις που υποβλήθηκαν

46

Προτάσεις που αξιολογήθηκαν

46

Επιλέξιμες προτάσεις

23

Επιλεχθείσες προτάσεις 

20

Προτάσεις σε εφεδρικό κατάλογο

3

Χώρα

Αρ. προτάσεων που υποβλήθηκαν

Αλβανία

16

Ελλάδα

10

Ιταλία

10

Πορτογαλία

0

Ισπανία

10

Επιλεχθείσες επιχειρήσεις

Χώρα

Active Albania

Αλβανία

Visit Albania Tour Operator 

Αλβανία

Fabjola Disha

Αλβανία

AITA 

Αλβανία

TravelAlbania

Αλβανία

Ervin Budo PF

Αλβανία

Philipps Nikolaos & Georgios G.P.

Ελλάδα

Cretatour Destination Management Company IKE

Ελλάδα

FASOULAKI MARINA

Ελλάδα

PAPADAKI CHRYSOULA

Ελλάδα

NEFALO EE

Ελλάδα

EMI SEASIDE IKE

Ελλάδα

Piceno 2.0 srls - Marchuzzo Viaggi

Ιταλία

EasyPlanned

Ιταλία

Sabbiadoro Servizi Snc

Ιταλία

Pomociones Blaumar, S.A.Spain

Ισπανία

GESTHOTEL ENTREVALLES, S.L.U.Spain

Ισπανία

HOTEL TERMES MONTBRIO SLSpain

Ισπανία

APARTAMENTOS PINEDA PARK, S.LSpain

Ισπανία

Alfacs Vacances, S.L.Spain

Ισπανία

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ