ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

X

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την 2η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, εν όψει της επικείμενης 2ης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, καλεί τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στην ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθούν ανά περιοχή ως εξής:

 

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν οι δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, τα σημεία της προκήρυξης που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Πληροφορίες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου 

(τηλ.: 2810753330, κα. Ελένη Νικολαντωνάκη).

 

Ημερομηνία

Ώρα

Πόλη / Οικισμός

Τοποθεσία

Δήμος

21/03/2023

17:30

Γάζι

Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου

Μαλεβιζίου

23/03/2023

17:30

Αρκαλοχώρι

Πνευματικό Κέντρο Μητρόπολης

Μινώα Πεδιάδας

4/04/2023

17:30

Αρχάνες

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική Αρχανών»

Αρχανών Αστερουσίων

18/4/2023

17:30

Ηράκλειο

Αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Ηρακλείου

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΚΩΔ.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

50%

500.000,00

250.000,00

250.000,00

2

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

65%

769.230,77

500.000,00

269.230,77

3

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

307.692,31

200.000,00

107.692,31

4

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

65%

384.615,38

250.000,00

134.615,38

ΣΥΝΟΛΟ 19.2.2

1.961.538,46

1.200.000,00

761.538,46

5

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

50%

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

6

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

70%

1.357.142,86

950.000,00

407.142,86

7

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

70%

285.714,29

200.000,00

85.714,29

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ