ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

                                                                                             Πρόσκληση

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέατης επικείμενης 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, σε ενημερωτική συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες (Νικ. Παχάκη 2).

 

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν οι δράσεις δημοσίου χαρακτήρα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και τα σημεία της προκήρυξης που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ