ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μετατροπή υποπροϊόντων οστρακοειδών σε ενέργεια

Περιοχή παρέμβασης:

Γαλλία – Περιφέρεια Brittany

Η καλλιέργεια οστρακοειδών αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού. Ωστόσο, παράγονται επίσης μύδια μικρού μεγέθους ως υποπροϊόντα που συνήθως πετιούνται. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους με την παραγωγή μεθανίου για την παραγωγή ενέργειας.

Από την εκτροφή μυδιών, ένας σημαντικός τομέας στις ακτές της Βρετάνης, προκύπτουν προϊόντα συμπαραγωγής από το πλύσιμο, τη διαλογή και την κατηγοριοποίηση οστρακοειδών, οι οποίες απορρίπτονται στη θάλασσα ή στην παραλία. Η απόρριψή τους έχει κακό αντίκτυπο στο παράκτιο περιβάλλον, μολύνει το νερό και ενοχλεί τους κατοίκους και άλλους χρήστες της παραλίας.

Η Cultimer France SAS, ένας συνεταιρισμός καλλιεργητών μυδιών και στρειδιών, μελετά τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα από το 2017. Το έργο Methacoque, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τοπικά ερευνητικά ιδρύματα, έδειξε ότι τα μύδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλή πηγή μεθανίου. Αυτό οδήγησε σε νέες μελέτες για την απόκτηση βασικών επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την πρακτική εφαρμογή αυτής της νέας χρήσης.

Μέσω αυτού του έργου ΟΤΔΑ, η Cultimer εφαρμόζει στην πράξη όσα έχει μάθει, αποδεικνύοντας την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της χρήσης των μυδιών ως πηγής ενέργειας. Ο συνεταιρισμός υλοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να διαπιστωθεί εάν επαρκείς όγκοι της βιομάζας οστρακοειδών θα μπορούσαν να μετατραπούν σε λιπαρά οξέα, τα οποία απαιτούνται για την παραγωγή μεθανίου ως ενέργειας.

Αποτελέσματα: Το πιλοτικό εργοστάσιο πλέον λειτουργεί και μπορεί να επεξεργαστεί 50 κιλά μικρού μεγέθους μυδιών την ημέρα για να τα μετατρέψει σε μεθάνιο. Αυτό πωλείται προς το παρόν σε εξωτερικές μονάδες παραγωγής μεθανίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι καλλιεργητές οστρακοειδών δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η παραγωγή μεθανίου. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, αυτή η δραστηριότητα θεωρείται ως μια πιθανή νέα δραστηριότητα που μπορεί να προστεθεί στην αλυσίδα παραγωγής προκειμένου να διαφοροποιήσει και να αυξήσει τα εισοδήματα.

50 kg μύδια παράγουν 0,63 m3 μεθανίου, ισοδύναμο με 0,75 l αερίου ή 6 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πρακτική έχει το πλεονέκτημα ότι μετατρέπει τη βιομάζα των μικρών μυδιών σε πολύτιμο προϊόν.

 

Μεταφορά καλής πρακτικής:
Αυτό το έργο προορίζεται να αναπαραχθεί και να προσαρμοστεί σε διαφορετικές διαμορφώσεις εκτροφείων μυδιών στις περιοχές Σµαραγδένιας Ακτής, Ρανς, Κόλπου του Mont Saint-Michel και όχι μόνο. Η μέθοδος θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στην επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων από άλλα είδη αλιείας, ιχθυοτροφεία και τη μεταποίηση τροφίμων, επιτρέποντάς τους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μειώνοντας τα απόβλητα και παράγοντας μεθάνιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως η θέρμανση.

Διδάγματα: Η νόσος COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα του έργου, προκαλώντας καθυστερήσεις τόσο στην κατασκευή όσο και στις διοικητικές διαδικασίες. Για να διατηρηθεί το έργο εντός χρονοδιαγράμματος, ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθεί προηγούμενη προετοιμασία, ενημερώνοντας τους θεσμικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη συνάφεια του έργου. Επιπλέον, το γεγονός ότι η τεχνική εφαρμογή του έργου ανατέθηκε σε έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών επέτρεψε αδιαμφισβήτητα τη λήψη γρήγορων αποφάσεων και αποτελεσματικών αντιδράσεων.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤOΚ: ενίσχυση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών περιουσιακών στοιχείων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

SHARE WITH

 

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ