ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - 1ο Πανελλαδικό Σεμινάριο για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στην Π.Δ.Β

Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας “ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ”.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πανελλαδικό επιμορφωτικό σεμινάριο του “Νήσων Περίπλους”

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσσαράς, καλεί καλλιτέχνες και  εργαζόμενους στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) και ειδικότερα από την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Ηρακλείου να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο πανελλαδικό επιμορφωτικό εργαστήριο που διοργανώνει το ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με θέμα «Video editing και προώθηση του έργου των μουσικών καλλιτεχνών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Πρόκειται για δράση του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου και CLLD/LEADER Μεσσαράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο συντονίζει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ και υλοποιείται από τους αναπτυξιακούς φορείς Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ Μεσαράς), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, Αναπτυξιακή Λασιθίου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, Αναπτυξιακή Δωδεκανήσων, Αναπτυξιακή Κυκλάδων και Αναπτυξιακή Εύβοιας, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου, Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης Και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (KAAEKT ΣΑΜΟΥ) και Κοινοπραξία των Εταιριών «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ». Αντίστοιχα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές. Στόχος του σχεδίου είναι  ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με τον νησιωτικό χαρακτήρα, το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό εργαστήριο που διοργανώνει ο ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) , καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και το σχετικό ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι την Παρασκευή 19/04/2024 (σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο).

        Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, ημέρες και ώρες γραφείου, στα τηλέφωνα: 2810753318, 2810753319 και στα e-mail: europa@anher.gr, chatzeak@anher.gr .

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ