Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ειδικότητα: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

Διάρκεια: 12 μήνες 

 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 – Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» για 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Προγράμματος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 26/10/2021.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε ν’ αντλήσετε το υλικό για την υποβολή αίτησης:

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ