ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Συνέδριο με θέμα «Θάλασσα και Γαλάζια Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Μονοταμειακού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας.

                                                                                   Πρόσκληση 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου σας προσκαλεί στο Συνέδριο με θέμα “Θάλασσα και Γαλάζια Ανάπτυξη”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μονοταμειακού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

Στόχος του συνεδρίου είναι να εμβαθύνει σε διάφορες πτυχές που σχετίζονται τόσο με τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία όσο και με τις απειλές που αντιμετωπίζει το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. Θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Γαλάζια Οικονομία, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της αλιείας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 9.30 π.μ., 

στην αίθουσα του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας στις Μοίρες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν διάφορα κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της στις παράκτιες περιοχές, η έξαρση των χωροκατακτητικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, το ανησυχητικό φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών και οι στρατηγικές για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Όσον αφορά στις ευκαιρίες που υπάρχουν, θα παρουσιαστούν τρόποι ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής των νέων στη Γαλάζια Ανάπτυξη, αλλά και η συμβολή των καταδυτικών πάρκων στο τουριστικό προϊόν.

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ