ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στελέχη
έμπειρα στον
σχεδιασμό και
υλοποίηση
έργων.

ΑΡΧΑΝΕΣ

Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α.

Μαυρογιάννης
Γιώργος

Γενικός Διευθυντής

info@anher.gr

Ταβλαδωράκη
Αμαλία

Συντονίστρια
CLLD LEADER
Ηρακλείου

Μυκωνιάτη
Ελευθερία

Συντονίστρια
CLLD LEADER
Αλιείας

Αντωνιάδου
Νίκη

Στέλεχος ΟΤΔ

Βατσινάκη
Ιωάννα

Στέλεχος ΟΤΔ

Μεσσαριτάκης
Ζαχαρίας

Στέλεχος ΟΤΔ

Νικολαντωνάκη
Ελένη

Στέλεχος ΟΤΔ

Ζαχαράκης
Ιωάννης

Στέλεχος ΟΤΔ

Φωτάκη
Αιμιλία

Στέλεχος ΟΤΔ

Δελημιχάλη
Αριστέα

Στέλεχος ΟΤΔ

Γιαννακάκη
Πελαγία

Στέλεχος ΟΤΔ

Κατσαράκη
Ευαγγελία

Δικτύωση -
Διακρατικές
Συνεργασίες

Γριβάκη
Δέσποινα

Δικτύωση -
Διακρατικές
Συνεργασίες

Garancini
Gian Andrea

Δικτύωση -
Διακρατικές
Συνεργασίες

Ζερβός
Νίκος

Δικτύωση -
Διακρατικές
Συνεργασίες

Ζερβού
Κατερίνα

Διοίκηση - Λογιστήριο

Καββάλος
Ελευθέριος

Διοίκηση - Λογιστήριο

Λαγουδάκη
Ελισάβετ

Διοίκηση - Λογιστήριο

Μανουσάκη
Άννα

Διοίκηση - Λογιστήριο

Αγωγλωσάκη
Άννα

Διοίκηση - Λογιστήριο

Καρατζής
Νικόλαος

Διοίκηση - Λογιστήριο

Κανακαράκη
Πελαγία

Νομικός

Δερμιτζάκη
Βιβη

Νομικός

Μαριδάκη
Εμμανουέλα

Στέλεχος ESTIA

Λιοντόγλου
Δημήτρης

Στέλεχος ESTIA

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ