ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Στελέχη
έμπειρα στον
σχεδιασμό και
υλοποίηση
έργων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α.

Καμπέλη
Δήμητρα

Οικονομολόγος
Συντονίστρια Estia

dkamp@anher.gr

Ζαχαριουδάκης
Ιωάννης

Στέλεχος ESTIA

Μανελάκη
Γαρυφαλιά

Στέλεχος ESTIA

Μαυρίδου
Γεωργία-Σάρρα

Στέλεχος ESTIA

Σεκερτζή
Γεωργία

Στέλεχος ESTIA

Γιακουμάκη
Κυριακή

Στέλεχος ESTIA

Κατσούλη
Μαρία

Στέλεχος ESTIA

Πάγκαλος
Νικόλαος

Στέλεχος ESTIA

Δασκαλάκη
Μαρία

Στέλεχος ESTIA

Λουλάκης
Ιωάννης

Στέλεχος ESTIA

Νικολιδάκης
Εμμανουήλ

Στέλεχος ESTIA

Μανωλακάκης
Χρήστος

Στέλεχος ESTIA

Κατζηλάκης
Νικόλαος

Στέλεχος ESTIA

Kashimi
Ali-Sher

Στέλεχος ESTIA

Σαάντ
Ράνια

Στέλεχος ESTIA

Hourou
Naem

Στέλεχος ESTIA

Moradi
Hafeezullah

Στέλεχος ESTIA

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ