Στελέχη
έμπειρα στον
σχεδιασμό και
υλοποίηση
έργων.

ΤΥΜΠΑΚΙ

Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α. Η ομάδα που έχει αναλάβει να συντονίζει το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30 χρόνια πορείας, καινοτομίας κ.α.

Παντερής
Εμμανουήλ

Συντονιστής
CLLD LEADER
Μεσαράς

Παπανικολάου
Βασιλική

Στέλεχος ΟΤΔ

Κουτσάκη
Γεωργία

Στέλεχος ΟΤΔ

Κωνιωτάκης
Κώστας

Στέλεχος ΟΤΔ

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας;

Χ

Χ