ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσίων 2023 «Διαχείριση των υδάτων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της Μεσογείου»

ΦΑΣΗ Α (δια ζώσης): 18-24 Σεπτεμβρίου 2023, για 30 συμμετέχοντες, μέσα και γύρω από το Απόθεμα Βιόσφαιρας των Αστερουσίων

ΦΑΣΗ Β (online): Δεκέμβριος 2023- Φεβρουάριος 2024, συμπεριλαμβανομένης σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, για περίπου 100 συμμετέχοντες

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των υδάτων ως καταλύτης για την αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη των ΣΒΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΌΧΟΣ: Μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες και νεαρά στελέχη που σπουδάζουν ή εργάζονται σε υφιστάμενα ή υποψήφα Αποθέματα Βιόσφαιρας, περιοχές Natura 2000 & άλλες καθορισμένες περιοχές

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ευρωμεσογειακές χώρες

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://anher.gr/wp-content/uploads/2023/07/Call_2023-Hybrid_Asterousia_University.pdf

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Λεπτομερής έκδοση του ημερήσιου προγράμματος θα είναι σύντομα διαθέσιμη στη διεύθυνση www.medies.net. Προβλέπεται ότι οι αφίξεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και οι αναχωρήσεις την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023.

ΠΡΟΦΊΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ

Το προφίλ των συμμετεχόντων περιλαμβάνει:

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι ερευνητές και νέοι διευθυντές υφιστάμενων και υποψήφιων Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος UNESCO/MAB

Νέοι ερευνητές και νεαρά στελέχη από άλλες καθορισμένες περιοχές, όπως περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς (WHS), προστατευόμενες περιοχές (PA), Natura 2000, εθνικά πάρκα κ.λπ.

Επίσημοι και μη επίσημοι εκπαιδευτές, επαγγελματίες και ερευνητές στον τομέα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10/08/2023.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Θα γίνονται δεκτές μόνο πλήρως συμπληρωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις. Για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.eventora.com/en/Events/summer-school-asterousia-2023/Order/XBXUCGULFB/Complete?step=0&selDate=00010101

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το Υβριδικό Πανεπιστήμιο 2023, θα βρείτε στο: https://www.eventora.com/en/Events/summer-school-asterousia-2023

 

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ