ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

"Φίλιος Ζευς"

Εθελοντική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων 

Το έργο αφορά στην ενίσχυση των υποδομών του εθελοντικού σωματείου «Φίλιος Ζευς» με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για προστασία και διάσωση από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Επίσης, αφορά στην παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την ενημέρωση των πολιτών. 
Η χρηματοδότηση βοήθησε το σωματείο «Φίλιος Ζευς» να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί με αρτιότερο εξοπλισμό σε δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην ΠΕ Ηρακλείου και ιδιαίτερα στις δασικές περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους τοπικούς φορείς.

Η έλλειψη δημοσίων υποδομών, η υποστελέχωση αρμοδίων υπηρεσιών αλλά και η ανάγκη εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, σε θέματα φυσικών καταστροφών, οδήγησε στη σύσταση της Εθελοντικής Ομάδας «Φίλιος Ζευς». Ομάδα κατοίκων των Αρχανών εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν ως εθελοντές διασώστες σε θέματα πρώτων βοηθειών, ορεινής διάσωσης και αντιμετώπισης σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών και δημιούργησαν αυτήν την ομάδα εθελοντών το 2013.

Η Ομάδα συνδράμει επικουρικά στο έργο των κρατικών φορέων της πολιτικής προστασίας, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε περιστατικά κρίσης, εντοπίζεται αδυναμία των αρμόδιων δημόσιων αρχών ν’ ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες δασοπροστασίας, πλημμυρών κλπ που αυξάνονται διαρκώς. Η κλιματική αλλαγή, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, η ανομβρία, οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, ζέστης και ισχυρών ανέμων, τα συχνά πλημύρικα φαινόμενα αποτελούν παράγοντες που καθιστούν

επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης υποδομών, υπηρεσιών γνώσης, πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών.

Το σωματείο «Φίλιος Ζευς» διέθετε ήδη εξοπλισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες αλλά όχι ικανό εξοπλισμό για να μπορέσει να βοηθήσει σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων φυσικών καταστροφών. Το τοπικό πρόγραμμα LEADER βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή, ώστε το σωματείο να μπορεί να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αναγκαιότητα οργάνωσης, συντονισμού και πραγματοποίησης επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών κ.ά.).

Επιπλέον, υπάρχει διαπιστωμένο κενό στη σωστή ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τον εθελοντισμό, ιδιαίτερα σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών, στην πρόληψη για την ατομική τους προστασία, την προστασία της οικογένειας και της περιουσίας τους αλλά και στην αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων ή καταστροφών. 

Αποτελέσματα:
Το έργο υλοποιήθηκε εντός του 2020, με τις δυσκολίες που έφερε η καραντίνα λόγω της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο τους λίγους μήνες που μεσολάβησαν από την προμήθεια του εξοπλισμού και εξής, το σωματείο κλήθηκε από τους κρατικούς φορείς να συνδράμει:
• Με περιπολίες δασοπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο, (σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) κυρίως τις ημέρες αυξημένης επαγρύπνησης λόγω ισχυρών ανέμων.
• Με παροχή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς του Δήμου Χερσονήσου.
• Εξεύρεση αγνοουμένων σε δυσπρόσβατες ορεινές περιοχές.
• Με υγειονομική κάλυψη (παροχή πρώτων βοηθειών) στις λίγες αθλητικές διοργανώσεις, που επέτρεψε η πανδημία (αγώνες δρόμου σε ορειβατικά μονοπάτια).
• Με παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κατά την περίοδο της καραντίνας και του απαγορευτικού μετακινήσεων.

Επιπλέον, «Ο Φίλιος Ζευς» προχώρησε στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση εφήβων της περιοχής, σε θέματα εθελοντισμού και φυσικών καταστροφών και προέκυψε δειλά-δειλά η δημιουργία εφηβικής ομάδας στο σωματείο. Στόχος είναι να δοθεί μια δημιουργική μορφήαπασχόλησης των εφήβων, αποσπώντας τους από τις οθόνες, ενισχύοντάς τους το πνεύμα του εθελοντισμού και της προσφοράς αλλά και να μάθουν τις βασικές πρώτες βοήθειες και κανόνες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές. Η ανταπόκριση των εφήβων είναι ενθαρρυντική, γίνονται πολλαπλασιαστές της πληροφορίας στους συνομηλίκους τους και αποκτούν αίσθημα αυτοπεποίθησης λόγω της νέας γνώσης που αποκομίζουν αλλά κυρίως από την εθελοντική προσφορά. 

Παράγοντες επιτυχίας:
Ισχυρός παράγοντας στην επιτυχία του έργου ήταν η όρεξη και το μεράκι των εθελοντών της ομάδας, το πάθος τους για προσφορά και εξέλιξη, που έπεισαν και την ΟΤΔ και τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποβολή, έγκριση και υλοποίηση του έργου. Η διαβούλευση της ΟΤΔ με το σωματείο, στο πλαίσιο της bottom-up διαδικασίας, βοήθησε στη σωστή υποβολή και έγκριση της αίτησης στήριξης αλλά και στη σωστή υλοποίηση στη συνέχεια μέσω της συνεργασίας.
Αυτό που έχει ανάγκη το σωματείο ωστόσο, είναι η συνεχής εκπαίδευση των εθελοντών, η οποία είναι εξειδικευμένη και συχνά πολύ δαπανηρή για να μπορεί να καλυφθεί από τους ίδιους τους εθελοντές ή το σωματείο. Η ΟΤΔ τους βοηθά στην εξεύρεση άλλων προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αυτής.

SHARE WITH

 

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ