Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER στο Δήμο Ηρακλείου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ηρακλειο

19/01/2023
Ώρα 18:00 – Αίθουσα Καστελλάκη ΕΒΕΗ

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ