Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βιαννοσ

19/12/2022 
Ώρα 18:00 – Δημοτικό Κατάστημα

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ