ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από ΜΜΕ τουρισμού

Στη σελίδα αυτή θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πλήρως την πρόσκληση του έργου RESETTING για τις Μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να τη διαβάσετε προσεκτικά και αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
opencall2023@resetting.eu
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό!

Εάν είστε:

μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361 της ΕΕ
ή τουριστική ΜΜΕ και ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
• Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (π.χ. τροχόσπιτα κ.α.)
• Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Και η έδρα/υποκατάστημα της επιχείρησης είναι σε μια από τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές:
• Στην επαρχεία της Ταραγόνα (Ισπανία)
• Στην Πορτογαλία (Πορτογαλία)
• Στην Π.Ε. Ηρακλείου (Ελλάδα)
• Στα Tirana, Vlora, Shkodra, Gjirokastra, Fieri, Berati or Korça (Αλβανία)
• Παράκτιοι δήμοι της περιφέρειας Marche: San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso and Porto San Giorgio (Ιταλία).

Τότε γίνετε μέλος του Έργου μας και υποβάλετε το Σχέδιο Δράσης σας για να χρηματοδοτηθείτε!

Γιατί να συμμετέχει κάποιος σε αυτό το έργο;

Σε αυτόν τον συνεχώς εξελισσόμενο και τεχνολογικά μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου η πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, πολλές φορές, ξεπερνά τη φαντασία μας, ο μετά – πανδημικός τουρίστας είναι πιο έμπειρος και καλύτερα ενημερωμένος, και πρωτίστως ενδιαφέρεται περισσότερο για τις επιπτώσεις που προκαλεί όταν επισκέπτεται έναν προορισμό, όχι μόνο σε περιβαλλοντικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας έχει ασφαλώς τροφοδοτηθεί από την ανάπτυξη πολλών τεχνολογικών λύσεων και έξυπνων εργαλείων που βασίζονται στα δεδομένα της τουριστική αγορά, τα οποία στη συνέχεια προκάλεσαν αναστάτωση στους συμβατικούς τρόπους με τους οποίους οι εμπορικές συναλλαγές και η εμπειρία των πελατών γίνονταν παραδοσιακά. Έχοντας κατά νου αυτό το νέο σενάριο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι τουριστικές ΜΜΕ να επιβιβαστούν στο άρμα της καινοτομίας για να εκμεταλλευτούν πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα που μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή ψηφιακών και μετασχηματιστικών αλλαγών στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτή η μετάβαση σε έναν πιο ψηφιακά καθοδηγούμενο κόσμο θα προκαλέσει αναπόφευκτα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα προσθέσουν μεγαλύτερη αξία στο προϊόν – υπηρεσία των επιχειρήσεων, με μικρότερο οικολογικά αποτύπωμα.
Για το σκοπό αυτό, το έργο RESETTING θα βοηθήσει τις επιλεγμένες ΜΜΕ να κατανοήσουν καλύτερα τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και θα συμβάλλει στο να γίνουν, οι τουριστικές ΜΜΕ, όχι μόνο πιο κερδοφόρες, αλλά και πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες μακροπρόθεσμα.
Το Έργο RESETTING έχει προκηρύξει την δεύτερη ανοικτή πρόσκληση επενδυτικών προτάσεων, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ να γίνουν αποδέκτες της χρηματοδότησης. Η πρόσκληση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των ΜΜΕ για την ενθάρρυνση και υιοθέτηση καινοτόμων, ψηφιακών, έξυπνων λύσεων και νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα βελτιώσουν τη τουριστική επιχειρηματικότητα αλλά και την τουριστική προσφορά γενικότερα. Η παρούσα πρόσκληση αφορά επίσης την κατάρτιση πάνω στις επιχειρηματικές ανάγκες που χρειάζονται οι τουριστικές ΜΜΕ ώστε να προσαρμοστούν στις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες.
Θα χάσετε αυτή την ευκαιρία;

Διαβάστε παρακάτω αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.
Τι είδους δραστηριότητες χρηματοδοτούνται;

Το σχέδιο δράσης του δικαιούχου θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις που βελτιώνουν τη χρήση της ψηφιακής και έξυπνης τεχνολογίας, όπως η βελτίωση των εσωτερικών πρακτικών διαχείρισης δεδομένων, η υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain (κατανεμημένος λογιστικός κατάλογος), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), ο εξορθολογισμός των διαύλων επικοινωνίας κ.λπ. Ως εκ τούτου, ο απώτερος στόχος είναι να αυξηθούν τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας της ΜΜΕ σας, προσφέροντας πιο εξατομικευμένα, αποδοτικά και αποτελεσματικά τουριστικά προϊόντα και βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δραστηριότητες για το σχέδιο δράσης των ΜΜΕ περιλαμβάνουν:
• Κόστος ταξιδιού και αποζημίωσης για την ενεργό συμμετοχή και μαθησιακές δράσεις
• Επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία
• Έξυπνα εργαλεία τουρισμού
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Βελτίωση των δεξιοτήτων για την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των ΜΜΕ
• Προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών
• Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα, ανίχνευση πλήθους, εργαλεία βιώσιμου τουρισμού που βασίζονται σε drone και beacon (δείτε παραδείγματα εδώ)
• Άλλο

Οι επενδύσεις σε φυσική υποδομή ή/και αγορά εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμες.

Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες!

Οικονομική Στήριξη
Κάθε επιχορήγηση που ζητείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ποσών:
• Ελάχιστο ποσό: 7.000 €
• Μέγιστο ποσό: 9.000 €
Η οικονομική στήριξη λαμβάνει τη μορφή κουπονιού. Το ακριβές ποσό του κουπονιού θα εξαρτηθεί από τον προϋπολογισμό που θα υποβάλει η ΜΜΕ στο έντυπο αίτησης και θα συμφωνηθεί σαφώς με τον αρμόδιο ΟΥΕ (Οργανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων) στη Σύμβαση Επιχορήγησης (APA).

Deadline and
Next Steps

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Μαρτίου 2023, 23:59 CET
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει την ποιότητα των υποβληθέντων αιτήσεων από τις 21 Μαρτίου έως τις 20 Απριλίου 2023.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους έως τα τέλη Απριλίου 2023. Οι δραστηριότητες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαΐου 2023 και να διαρκέσουν το πολύ έξι μήνες μετά την υπογραφή των συμβάσεων επιχορήγησης.

Κάνε αίτηση τώρα εδώ

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ