Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: γαζι

20/12/2022 
Ώρα 18:00 – Δημοτικό κατάστημα

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ