ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ίσες
Ευκαιρίες

x

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Φορείς – Εταίροι Υλοποίησης
• Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας A.E. (ΟΑΣ Α.Ε.)
• Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων Δ. Ηρακλείου (ΚΕΣΑΝ Δ. Ηρακλείου)
• Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης (ΣΤΕΔΚ Κρήτης)
• Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου και Μαλεβυζίου Α.Ε. (ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Ε.)

Περιοχή Εφαρμογής Ορισμένοι Δήμοι των Νομών:
• Ηρακλείου
• Λασιθίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται: 
Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»

Μέτρο στο οποίο εντάσσεται:
Μέτρο 2.1. «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης:
Έναρξη 15/06/2003 και λήξη 30/06/2004

Ομάδες Στόχοι του Σχεδίου Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε ανέργους, με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., των εξής πληθυσμιακών ομάδων: 
• Παλιννοστούντες
• Μετανάστες
• Ειδικές κατηγορίες γυναικών
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

Προϋπολογισμός:
314.066,24 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από ομάδα φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Οι φορείς αυτοί υλοποιούν το πρόγραμμα σε συγκεκριμένους Δήμους του Νομού Ηρακλείου, και Λασιθίου σε στενή συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ο οποίος αποτελεί το δημόσιο φορέα στήριξης της απασχόλησης. Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν αναλυτικά τη μορφή της συνεργασίας που απαιτείται με τον ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά, μέσα από αυτό το πρόγραμμα άνεργα άτομα τα οποία ανήκουν σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, δέχονται περισσότερη υποστήριξη στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας. Μέσω του Σχεδίου Δράσης «Ίσες Ευκαιρίες» θα ωφεληθούν συνολικά 209 άνεργοι ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογα προγράμματα υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του για το πρόγραμμα και, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, τους εντάσσει σε αυτό.

• Παράλληλα, οι φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα ενημερώνουν με δημοσιεύσεις, έγγραφα, συναντήσεις με τοπικούς φορείς και ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις άλλους δικαιούχους ανέργους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

• Πολλοί από αυτούς στη συνέχεια απευθύνονται στον ΟΑΕΔ ο οποίος και τους εντάσσει στο πρόγραμμα.

• Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι άνεργοι ξεκινούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, σύμβουλοι διαφόρων ειδικοτήτων τους παρέχουν ενημέρωση και συμβουλευτική είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.

• Κάθε άτομο συμμετέχει σε μέχρι 20 συναντήσεις συμβουλευτικής.

• Σε αυτές τις συναντήσεις μπορεί να συζητήσει διάφορα θέματα που το απασχολούν (νομικά, οικονομικά, εκπαίδευσης- επιμόρφωσης, προσωπικά). Κυρίως, όμως, υποστηρίζεται σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

• Επιδίωξη του προγράμματος είναι ο άνεργος να αποφασίσει , μέσα από τη στήριξη, τι είναι αυτό που του ταιριάζει επαγγελματικά.

• Για παράδειγμα, ο άνεργος μαθαίνει πως θα φτιάχνει το βιογραφικό του σημείωμα και πως θα διευρύνει τους τρόπους αναζήτησης εργασίας που χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση που επιθυμεί να δημιουργήσει επιχείρηση, υποστηρίζεται για την οργάνωση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

• Επίσης, ενημερώνεται για άλλους φορείς που μπορούν να τον βοηθήσουν καθώς και για άλλα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

• Ο ΟΑΕΔ ενημερώνεται για τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και, με διάφορα κριτήρια, εντάσσει ένα ποσοστό από αυτά σε ειδικά επιδοτούμενα προγράμματα, όπως η χρηματοδότηση κάποιας επιχείρησης για την πρόσληψη του ατόμου ή η χρηματοδότηση του ίδιου του ατόμου για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.

• Η οικονομική ενίσχυση σε αυτήν την περίπτωση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που δικαιούνται οι υπόλοιποι άνεργοι που δεν έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα.

Σήμερα, που το πρόγραμμα βρίσκεται στα τελευταία στάδια υλοποίησής του, αρκετοί ωφελούμενοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ένταξης τους στα παραπάνω προγράμματα χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ.

Γενικότερα, μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει δώσει και θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να δίνει τη δυνατότητα σε τοπικούς φορείς να στηρίζουν με διάφορους τρόπους τους ανέργους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία. Τα άτομα αυτά, για να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας, συχνά χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και συμβουλευτική και κυρίως περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης – εκπαίδευσης. Οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλά τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Γι’ αυτό το λόγο τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται από εταιρικά σχήματα τοπικών φορέων που αναλαμβάνουν συντονισμένες δράσεις επαγγελματικής στήριξης. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας αλλά κυρίως των κέντρων λήψης αποφάσεων ώστε να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν πολιτικές υπέρ των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ

• Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.)
• Παλιννοστούντες
• Μετανάστες
• Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση
• Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας πάνω από 45 ετών

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Πληροφόρηση και συμβουλευτική, (ατομικές και ομαδικές συναντήσεις) για:

• Προσδιορισμό του επαγγελματικού στόχου
• Ανάπτυξη επαγγελματικού σχεδίου
• Σύνταξη βιογραφικού• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενθάρρυνση στην επαγγελματική ένταξη
• Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη
• Ψυχοκοινωνική στήριξη για προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα που πιθανά εμποδίζουν την ένταξη των εξυπηρετουμένων

Πέρα από την παροχή ΣΥΥ, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα σχετικά με την απασχόληση και τη μείωση της ανεργίας. Επίσης, τα στελέχη του προγράμματος θα διερευνήσουν τις ειδικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και θα προωθήσουν προτάσεις για την επίλυσή τους προς τους αρμόδιους φορείς.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ομάδα συμβούλων των εξής ειδικοτήτων:

• Νομικός
• Οικονομολόγος
• Κοινωνιολόγος
• Εκπαιδευτικός
• Ψυχολόγος
• Κοινωνικός Λειτουργός

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ,
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πόσα άτομα από κάθε ομάδα θα εξυπηρετηθούν από κάθε φορέα, σε κάθε έναν από τους δυο Νομούς της Περιφέρειας Κρήτης

 

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. Ειδικές κατηγορίες γυναικών 12
Παλιννοστούντες 18
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 12
ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Ε. Ειδικές κατηγορίες γυναικών 15
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 15
ΣΤΕΔΚ Κρήτης Μετανάστες 50
ΚΕΣΑΝ Δήμου Ηρακλείου Ειδικές κατηγορίες γυναικών 18

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε. Ειδικές κατηγορίες γυναικών 33
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 30
Μετανάστες 5

ΦΟΡΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.
ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Α.Ε.ΣΤΕΔΚ Κρήτης


ΚΕΣΑΝ Δήμου Ηρακλείου


Ειδικές κατηγορίες γυναικών

Παλιννοστούντες

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών


Ειδικές κατηγορίες γυναικών

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών


Μετανάστες


Ειδικές κατηγορίες γυναικών


12

18

12


15

15


50


18ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.Ειδικές κατηγορίες γυναικών

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

Μετανάστες33

30

5


Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ