ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

x

x

Παιδικοί
Σταθμοί

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ»
Τα προγράμματα «Παιδικός Σταθμός», «Βρεφονηπιακός Σταθμός» και «Βρεφικός Σταθμός» που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., εντάσσονται στο Μέτρο 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Προώθηση Ίσων Ευκαιριών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Κρήτης 2000-2006, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 35% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών

• Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης

• Η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης

• Η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες

• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά

• Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος

• Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών

Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι:

• γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από την απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας

• άνεργοι, κυρίως γυναίκες, που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και θέλουν να απασχοληθούν στις ειδικότητες του προγράμματος

• τα παιδιά που εγγράφονται στους Σταθμούς και παρακολουθούν το πρόγραμμα τους

Γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Σταθμοί εξασφαλίζουν:

• Υγιεινή & ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας

• Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία.

• Μεριμνά για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιή ανάπτυξη των παιδιών και παρέχει συμβουλευτική ενημέρωση και υποστήριξη στις οικογένειες τους.

• Υγιεινή και επαρκή διατροφή με σωστή ποιοτική σύνθεση.

• Κοινωνικοποίηση των παιδιών.

• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους.

• Γλωσσική ανάπτυξη.

• Καλλιέργεια της ανάγκης για μάθηση μέσα από βιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία.

Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. είναι τα εξής:

1. Παιδικός Σταθμός στο δήμο Αγίας Βαρβάρας
Ο Παιδικός Σταθμός στεγάζεται σε κτίριο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών και βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα. Φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Η δυναμικότητα του Παιδικού Σταθμού είναι 30 παιδιά.

Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Αγίας Βαρβάρας στελεχώνεται από:
• Μια (1)Διευθύντρια-Νηπιαγωγό 
• Μια (1) Νηπιαγωγό 
• Μία (1) Βοηθό Βρεφοκόμου 
• Ένα (1) Μάγειρα 
• Μία (1) Καθαρίστρια 
• Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη)
• Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη)

2. Παιδικός Σταθμός στο δήμο Κόφινα
Ο Παιδικός Σταθμός στεγάζεται σε κτίριο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών και βρίσκεται στο Ασήμι του Δήμου Κόφινα. Φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 2,5 χρονών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Η δυναμικότητα του Παιδικού Σταθμού είναι 22 παιδιά.

Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Κόφινα στελεχώνεται από:
• Μια (1)Διευθύντρια-Νηπιαγωγό 
• Μια (1) Βρεφονηπιοκόμο 
• Ένα (1) Οδηγό 
• Ένα (1) Μάγειρα 
• Μία (1) Καθαρίστρια 
• Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη)
• Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη)

3. Βρεφονηπιακός Σταθμός στο δήμο Καστελίου
Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στεγάζεται σε κτίριο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών και βρίσκεται στο Καστέλι.

Ο σταθμός λειτουργεί με δυο τμήματα:
• το βρεφικό τμήμα που φιλοξενεί 10 βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών 
• και το νηπιακό τμήμα που φιλοξενεί 15 νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καστελίου στελεχώνεται από:
• Μια (1)Διευθύντρια-Νηπιαγωγό
• Μια(1) Βρεφονηπιοκόμο
• Μια(1) Βοηθ.Βρεφοκόμου
• Μια (1) Καθαρίστρια
• Μια (1) Μαγείρισσα
• Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη)
• Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη)

4. Βρεφικός Σταθμός στο Δήμο Αρχανών
Ο Βρεφικός Σταθμός Δήμου Αρχανών στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αρχανών. Είναι δυναμικότητας 15 βρεφών ηλικίας 8 – 30 μηνών.

Ο Βρεφικός Σταθμός στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες :
• Μία (1) Διευθύντρια Βρεφονηπιοκόμο
• Μία (1) Βρεφονηπιοκόμο
• Μία (1) Βοηθό Βρεφοκόμο
• Ένα (1) Μάγειρα
• Μία (1) Καθαρίστρια
• Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη)
• Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη)

5. Βρεφικός Σταθμός στο δήμο Μοιρών
Ο Βρεφικός Σταθμός Δήμου Μοιρών στεγάζεται στο κτίριο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μοιρών. Είναι δυναμικότητας 15 βρεφών ηλικίας 8 – 30 μηνών.

Ο Βρεφικός Σταθμός στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες:
• Μία (1) Διευθύντρια Βρεφονηπιοκόμο
• Μία (1) Βρεφονηπιοκόμο
• Μία (1) Βοηθό Βρεφοκόμο
• Ένα (1) Μάγειρα
• Μία (1) Καθαρίστρια
• Ένα Παιδίατρο (Εξωτ. Συνεργάτη)
• Ένα Οικονομολόγο (Εξωτ. Συνεργάτη)

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ