ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

EMMA

Entrepreneurship Methodology Mediterranean Assistance
Πρόγραμμα Μεσογειακής μεθοδολογίας για την επιχειρηματική στήριξη Γυναικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

Η παρουσία των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, συναντά στις μέρες μας σημαντικά εμπόδια, τα οποία λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αναμένεται να ενταθούν στο εγγύς μέλλον. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΕΜΜΑ» είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα MED 2007-2013 και αφορά στην ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με «γυναικεία» διαχείριση και στην υποστήριξη της πορείας επανένταξης γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους ή που είναι ήδη άνεργες.

Οι βασικοί άξονες δράσης του προγράμματος αφορούν στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες όπως η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές λύσεις, η έλλειψη κοινωνικών και επιχειρηματικών δικτύων για αναβάθμιση των προοπτικών τους και η χαμηλή χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός διακρατικού δικτύου – πλατφόρμας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αειφόρο γυναικεία επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της νομικής στήριξης, πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, τεχνικών επικοινωνίας και προώθησης, χρήσης νέων τεχνολογιών και δημιουργίας εμπορικών συνεργασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι: 1.244.023,33€ και ο προϋπολογισμός της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ανέρχεται σε 108.979,50€. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιούλιο 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2012.

EΤΑΙΡΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Περιφέρεια Umbria (ΙΤ)
• Aναπτυξιακή Eταιρία Περιφέρειας Umbria (ΙΤ)
• «Apid – Σύνδεσμος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» (ΙΤ)
• Νομαρχία Γρανάδας (SP)
• ΜΚΟ «Barcelona Activa SAU SPM» (SP)
• Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχίας Αχαϊας (GR)
• Αναπτυξιακή Ηρακλείου (GR)
• Περιφερειακή Αναπτυξιακή εταιρία Adral Alentejo (PT)
• APME – Ένωση Γυναικείων Επιχειρηματιών Πορτογαλίας

BROCHURE
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
WORKSHOPS

1. Πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις και επιδοτήσες για γυναικείες επιχειρηματίες
(Γιώργος Σισαμάκης, Γιάννης Μαυρογιάννης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. Βιολογική Γεωργία & Βιολογικά Προϊόντα:Επένδυση Ζωής
(Σωτήρης Δ. Μπαμπαγιούρης, Μιχάλης Παπαηλιάκης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή
(Παρασκευή Νικηφόρου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4. Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Τεχνολογία: “Πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσαν να γίνουν έχουν γίνει…Charles Auston Bates”
(Μανόλης Στρατάκης, Γιάννης Χαραλαμπάκης, Αρτέμης Σαϊτάκης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5. Η επιχειρηματικότητα στο… πράσινο!Μπορείς ακόμα να μπεις στο κλίμα
(Μιχάλης Κτενιαδάκης, Νίκος Καμπάνης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6. Από τον Ακάκιο… στον Gummy Bear: Το σύγχρονο Marketing στην Κρητική Πραγματικότητα σε περίοδο οικονομικής κρίσης
(Μανώλης Φούμης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7. Τουρισμός Υπαίθρου και Περιφερειακή Ανάπτυξη
(Δήμητρα Καμπέλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

8. Η Δικτύωση ως βασική συνιστώσα δράσης για τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων
(Δήμητρα Καμπέλη)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ