ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Realise

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αφορά την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των μεταναστών και ιδιαιτέρως εκείνων (πτυχιούχων, επιστημόνων κτλ) που τα τυπικά προσόντα και ικανότητες δεν γίνονται αντιληπτές από την χώρα υποδοχής τους με αποτέλεσμα να «χάνεται» σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο ή να υποβιβάζεται σε εργασίες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν επαρκώς τις δυνατότητες του. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες και νέους μετανάστες με στόχο την άρση των εμποδίων προς την αγορά εργασίας αντίστοιχης των προσόντων τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την δημιουργία Ομάδα Τοπικής Δράσεις με φορείς και εκπροσώπους μεταναστών, μία μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (έχει ήδη ολοκληρωθεί) καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου αντιμετώπισης του φαινομένου.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

Kom – Pas, Gent, Βέλγιο

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ελλάδα

Migrants Resource Centre, Λονδίνο, Μεγ. Βρετανία

The multicultural Centrum, Botkyrka, Σουηδία

Περιφέρεια της Cesena, Ιταλία

Δήμος Bilbao, Ιταλία

Foundation Sevilla Acoge, Σεβίλλη, Ισπανία

Mederek Association, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Project Works Association, Βέλγιο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Σεπτέμβριος 2011 – Φεβρουάριος 2013 (18 Μήνες)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

€ 536.545
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

90% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή
10% Εθνική Συμμετοχή

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ