ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Spread Art

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία και διάχυση εκπαιδευτικών μοντέλων για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομίας. Βασίζεται στο μοντέλο «έρευνα-εκπαίδευση-παρεμβάσεις» και αφορά εκπαιδευτικά εργαλεία κατάρτισης και μεταφορά καλών πρακτικών προς όφελος των στελεχών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο τομέα του πολιτιστικού κεφαλαίου των περιοχών παρέμβασης. Δράσεις του προγράμματος αφορούν την εισαγωγή/υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, την δημιουργία προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και προγραμμάτων κατάρτισης στην τοπική πραγματικότητα, σχετικά σημεία πληροφόρησης και διάχυσης των εκπαιδευτικών δράσεων, την μελέτη καλών πρακτικών και την μελέτη νομοθετικού πλαισίου ανά χώρα και τέλος, την εισαγωγή του τελικού μοντέλου σε ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

Fondazione Studium Generale Mercianum, Βενετία, Ιταλία

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ελλάδα

Universita Cattolica Pazmany Peter, Ουγγαρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Απρίλιος 2010 – Απρίλιος 2012

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

€ 306.500
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

75% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή
25% Εθνική Συμμετοχή

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ