ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

LOCAL
TOUR

ΜΕΤΡΟ 19
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω
του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπομέτρο 19.3 CLLD/LEADER

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«LOCAL TOUR»
Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0030380479

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ) ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ OTA (ΟΤΔ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ & ΔΕΛΤΑ)

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

 ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ” ΑΕ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ AΑΕ ΟΤΑ

 ΑNKO ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ AΟΤΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ OTA (ΟΤΔ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ)

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν.ΣΑΜΟΥ (KAAEKΤ)

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ A.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ)

Το σχέδιο «Local Tour» αφορά στη διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟΥ

Στη διακρατική συνεργασία συμμετείχαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι συνεργαζόμενες ΟΤΔ από την Ελλάδα: Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΟΤΔ Ν.Ηρακλείου), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Αναπτυξιακή Λασιθίου, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Συνεταιριστική Αυτοδιοικητική Ζακύνθου- ΣΑΖ, Αναπτυξιακή Ημαθίας, Αναπτυξιακή Κιλκίς, Αναπτυξιακή Φλώρινας και Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας. Απ’ αυτές συμμετέχουν στο νέο σχήμα οι: Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΟΤΔ Ν.Ηρακλείου), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Αναπτυξιακή Λασιθίου, Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων, Αναπτυξιακή Ημαθίας, Αναπτυξιακή Φλώρινας και Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν συμπεριλάβει το έργο στην πρόταση του τοπικού τους προγράμματος.

Επίσης, έχουν ενταχθεί στο εταιρικό σχήμα οι ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΟΤΔ Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας- Χορτιάτη και Δέλτα), Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (ΟΤΔ Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα), Δημοσυνεταιριστική «ΕΒΡΟΣ», Αναπτυξιακή Χαλκιδικής, Αναπτυξιακή Κυκλάδων, Αναπτυξιακή Λήμνου, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Ν. Σάμου, Αναπτυξιακή Ροδόπης, Αναπτυξιακή Καβάλας, Αναπτυξιακή Σερρών και Αναπτυξιακή Κιλκίς. Διακρατικός εταίρος είναι η Αναπτυξιακή Λάρνακας- Αμμοχώστου από την Κύπρο.

Το έργο είναι συνεχιζόμενο για τους παλιούς εταίρους και αποτελεί τροποποίηση του «MEDEAT», το οποίο θα υλοποιηθεί με άλλο εταιρικό σχήμα, τίτλο και συντονιστή (Αναπτυξιακή Ηρακλείου). Με το νέο σχέδιο επανεξετάζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι των εταίρων. Σε τοπικό επίπεδο, διερευνήθηκαν κοινά χαρακτηριστικά σχεδίων τοπικής ανάπτυξης και προτείνονται νέες δράσεις και παρεμβάσεις που στηρίζονται σε ένα κοινό αντικείμενο συνεργασίας, αυτό της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της συνεργασίας είναι η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής στις εμπλεκόμενες περιοχές. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του «τίμιου» και ποιοτικού προϊόντος, με το οποίο θα συνδέεται η κάθε περιοχή, ως τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός.

ΒΑΣΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου αφορούν στις παρακάτω συνιστώσες:

1. Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές με την δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προτάσεων.

2. Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό των ωφελούμενων περιοχών.

3. Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ.) με την τοπική βιοτεχνία, κυρίως πρώτης μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.

4. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ζήτηση και τις νέες τάσεις της αγοράς, καθώς και μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με όλες τις σχετικές διαστάσεις του οινογαστρονομικού τουρισμού, μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου.

5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος και αφύπνιση της τοπικής ταυτότητας μέσω της ενεργούς συμμετοχής του.

6. Αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ και των προηγούμενων σχετικών σχεδίων συνεργασίας και ενίσχυση της συνεργασίας των περιοχών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΙ

α) η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας ως ιδιαίτερο τουριστικό προϊόν στις περιοχές παρέμβασης,

β) η δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για τη δημιουργία και προώθηση τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων,

γ) η χρήση και η αξιοποίηση τεχνολογίας για την ανάδειξη των περιοχών (ψηφιακές εφαρμογές),

δ) η καλλιέργεια γαστρονομικής παιδείας μέσα από θεματικά εργαστήρια για τα «τίμια» (αυθεντικά) προϊόντα και

ε) η ανταλλαγή εμπειριών, με κορυφαία δράση την παρουσίαση των ψηφιακών εφαρμογών σε διεθνή έκθεση.

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των δράσεων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί το σχέδιο συνεργασίας καθώς και αναλυτική κοστολόγηση αυτών.

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από έξι διαφορετικές δέσμες ενεργειών κυρίως φάσης που είναι οι εξής:

Β.1 Συντονισμός

Β.2 Ψηφιακή Εφαρμογή

Β.3 Θεματικά Εργαστήρια

Β.4 Δημοσιότητα/ Ευαισθητοποίηση

Β.5 Δικτύωση

Β.2
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στην εκπόνηση μελέτης χάραξης μονοπατιών περιπλάνησης τοπικών γεύσεων στις περιοχές ΟΤΔ, που συμμετέχουν στο διακρατικό σχέδιο. Θ’ αναζητηθούν και θα καταγραφούν τα σημεία εκείνα όπου μπορεί ο περιηγητής να εντοπίσει ποιοτικά, τοπικά, τίμια, αυθεντικά προϊόντα. Για τους εταίρους που συμμετείχαν στο έργο “MedEat” οι υπάρχουσες διαδρομές θ’ αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία των μονοπατιών, με έμφαση πλέον στο «τίμιο προϊόν», και θα διευρυνθούν γεωγραφικά με νέες διαδρομές στις περιοχές του Άξονα 3 της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Επομένως, θα γίνει προσθήκη στις υπάρχουσες διαδρομές των παλιών εταίρων και χάραξη εξ αρχής για τους νέους εταίρους.

Πρόκειται για καταγραφή και αξιολόγηση όλων των συναφών τοπικών προϊόντων, εκδηλώσεων και υποδομών που συμβάλλουν στη δημιουργία εμπειρίας γύρω από την τοπικότητα των περιοχών για τον επισκέπτη. Ουσιαστικά είναι η βάση για την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς θα επιλεγούν τα σημεία εκείνα όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, με την εκπαίδευση επαγγελματιών (παραγωγών, ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης κλπ.), αλλά και την προβολή τους, με τη συνεργασία επαγγελματιών του τουρισμού (tour operators κλπ.).

Η δημιουργία μονοπατιών περιπλάνησης τοπικών γεύσεων στοχεύει στην αναβάθμιση και προβολή της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σπουδαιότητας της κάθε περιοχής. Οι διαδρομές θα περιλαμβάνουν τα σημεία γαστρονομικού και οινολογικού ενδιαφέροντος, όπως παραδοσιακά εργαστήρια τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων, γυναικείους και κλαδικούς συνεταιρισμούς, χώρους παραγωγής και μεταποίησης τοπικών πρώτων υλών, επισκέψιμα οινοποιεία, παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία, αγροτουριστικά καταλύματα, καταστήματα τοπικών προϊόντων κτλ., χωρίς ωστόσο να προβάλλονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η επιλογή των σημείων θα γίνει βάσει προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλιστεί η συνολική ποιότητα της ενέργειας και τα σημεία αυτά να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της περιοχής τους. Οι γαστρονομικές διαδρομές, δεν θα λειτουργούν μονοδιάστατα, αλλά θα ενσωματώνουν όλα τα σημεία περιβαλλοντικού, ιστορικού, πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, περιοχές φυσικού κάλλους, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χώρους τέχνης και λαογραφίας κτλ.

Συνεπώς, οι διαδρομές θα αποτελέσουν τη βάση για μία ολοκληρωμένη τουριστική πρόταση, ώστε τόσο ο εγχώριος όσο και ο ξένος επισκέπτης να έρθει σε επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερες εκφάνσεις του γαστρονομικού πολιτισμού των περιοχών αυτών.

Για τη χάραξη των μονοπατιών θα ληφθούν υπ’ όψιν τυχόν αποτελέσματα συναφών προγραμμάτων και δράσεων κάθε εταίρου, καθώς και συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματικούς συλλόγους και τα σωματεία, τα Επιμελητήρια, τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν τα ψηφιακά αρχεία που σχετίζονται με τον ευρύτερο πολιτιστικό πλούτο των εμπλεκόμενων περιοχών, όπως μουσικά ακούσματα και διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό προβολής, που έχει παραχθεί σε προηγούμενες συνεργασίες ή δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και κρίνεται ότι συνάδει και λειτουργεί συμπληρωματικά με το συγκεκριμένο έργο.

Η ΔΡΑΣΗ
ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ

Α’ φάση: Μελέτη χάραξης μονοπατιών περιπλάνησης τοπικών γεύσεων, με απαραίτητη τη σύνδεση των περιοχών με τα τοπικά προϊόντα και την ιστορία τους.

Β’ φάση: Δημιουργία διατοπικών, διαπεριφερειακών και διακρατικών πακέτων για τη δημιουργία apps που θα βασίζονται στη μελέτη. Χάρτες με τις οινογαστρονομικές διαδρομές και έμφαση στα τοπικά προϊόντα και στην τοπική-αυθεντική κουζίνα. Οι χάρτες θα έχουν τις προδιαγραφές για να μετατραπούν σε Ψηφιακή Εφαρμογή . Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαιτούμενο υλικό, φωτογραφίες, γραφιστικά και κείμενα. Τα γραφιστικά θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα φάση του προγράμματος, με τη νέα ονομασία.

Γ’ φάση: Με το διαδίκτυο να αναδεικνύεται σε ένα από τα κύρια μέσα ενημέρωσης και με τις νέες τεχνολογίες να αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο, οι δυνατότητες για γρήγορη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών είναι πολλές. Τις δυνατότητες αυτές θα αξιοποιήσει το σχέδιο συνεργασίας για την προβολή και διάδοση των διαδρομών τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην δημιουργία νέων καναλιών και μέσων πληροφόρησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας τόσο στην εξόρυξη, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων κινητικότητας και συμπεριφοράς των επισκεπτών, άλλα και στην παραγωγή και συνεισφορά περιεχομένου από τους χρήστες «έξυπνων» συσκευών, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδρά καταλυτικά και στον τουρισμό.

Με την χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες το σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει εφαρμογές οι οποίες θα μπορούν να δώσουν αφενός μεν μια ελκυστική απάντηση στο καθημερινό ερώτημα όλων των επισκεπτών: «ποια είναι τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής και πού μπορεί κανείς να τα δοκιμάσει ή να τα προμηθευτεί;», αφετέρου δε μέσω αυτών των εφαρμογών να προβάλει/αναδείξει την ανεκμετάλλευτη αξία της αυθεντικής γευστικής, υγιεινής και ορθά παραγόμενης τοπικής διατροφής/κουζίνας.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα κεφαλαιοποιήσει και θ’ αναδείξει τη συγκεντρωμένη εμπειρία των ΟΤΔ και των προηγούμενων σχετικών σχεδίων συνεργασίας και θα ενισχύσει τη συνεργασία των περιοχών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων.

Οι εφαρμογές για smartphones και tablets προσφέρουν ευελιξία κινήσεων και εργαλεία ώστε να γνωρίσει ο χρήστης καλύτερα τον τόπο που επισκέπτεται. Δηλαδή, του δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να προσανατολιστεί χωροχρονικά σε αυτόν, αλλά και να προσλάβει γνώση, κατανόηση και αίσθηση των τόπων και των πολιτισμών που επισκέπτεται.

Οι εφαρμογές, κατευθύνουν σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των χρηστών, αφού εκτός το να τους προσφέρουν όσα θα έβρισκαν οι ίδιοι σε έναν έντυπο τουριστικό οδηγό, τους πληροφορούν άμεσα σε σχέση με έναν προορισμό, παρέχουν προτάσεις εξερεύνησης που βελτιστοποιούν την εμπειρία και ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους τη στιγμή που αυτές ανακύπτουν. Ειδικότερα, «κατεβάζοντας» την εφαρμογή θα μπορούν να σχεδιάσουν την περιήγησή τους σε κάθε περιοχή, να επιλέξουν σημεία, τα οποία αποτελούν γαστρονομικό προορισμό, ενώ παράλληλα θα μπορούν να επισκεφθούν μέρη εξαιρετικού φυσικού κάλλους ή αρχαιολογικούς χώρους ή περιοχές ιστορικής σημασίας.

Tο Local Tour επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο brand προβολής οριοθετημένων και ενιαίων γεωγραφικών – πολιτιστικών ενοτήτων, που θα λειτουργήσουν ως διαδρομές τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης. Η προβολή θα γίνεται μέσω εφαρμογής για tablet και κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης σε ενδεδειγμένες περιοχές, επιλεγμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα τα τοπικά αυθεντικά/τίμια προϊόντα και τον γαστρονομικό πολιτισμό κάθε περιοχής.

Οι διαδρομές και τα τοπικά προϊόντα θα αποτυπωθούν στις εφαρμογές για smartphones και tablets (στα ελληνικά και στα αγγλικά) και θα προβάλλονται στο Google Maps. Σημειώνεται ότι θα προβλεφθεί να ενσωματωθούν στην εφαρμογή, αντίστοιχες εφαρμογές διαδρομών των εταίρων του σχεδίου.

Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής ο επισκέπτης θα έχει πρόσβαση και σε ψηφιακό φωτογραφικό λεύκωμα προβολής /ανάδειξης σημείων των μονοπατιών περιπλάνησης τοπικών γεύσεων. Το ψηφιακό λεύκωμα θα περιλαμβάνει:

Γενικό εισαγωγικό κείμενο με σύντομη αναφορά στη φιλοσοφία του σχεδίου και γενικότερα στο τίμιο και αυθεντικό προϊόν.

 Εισαγωγικό κείμενο που θα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα γαστρονομικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

 Φωτογραφίες με λεζάντα από τις γαστρονομικές διαδρομές (Ελληνικά – Αγγλικά)

Β.3
ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η τρίτη δράση του Local Tour αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση Θεματικών Εργαστηρίων με θέμα: “Τίμια (αυθεντικά) προϊόντα/ τίμιο (αυθεντικό) προϊόν” (“honest products/ food”) ανά ζώνη/ περιοχή σε τοπικό επίπεδο. Τα θεματικά εργαστήρια θα είναι βιωματικά και θα περιλαμβάνουν περιήγηση στα μονοπάτια περιπλάνησης τοπικών γεύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ανάδειξη της διαφύλαξης της τοπικότητας ως στοιχείο διαφοροποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών, αλλά και βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές.

Η ενεργός συμμετοχή και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγών (κατά προτεραιότητα όσων έχουν λάβει χρηματοδότηση από το LEADER), νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών του τουρισμού (tour operators) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η διατήρηση της αυθεντικότητας στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων και των εδεσμάτων αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή των περιοχών.

Για τον λόγο αυτό το πρώτο σεμινάριο κάθε περιοχής θα διοργανωθεί με την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αποκτήσει εικόνα του εγχειρήματος και θα μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια.

Στα θεματικά εργαστήρια θα προσκληθούν και οι διακρατικοί εταίροι, προκειμένου να υπάρξει αλληλεπίδραση και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η αναβάθμιση της ποιότητας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος θα επιτευχθεί μέσα από την  αναβάθμιση υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Πρόκειται για μια αναγκαία συνθήκη για το σύνολο των φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σύστημα διασύνδεσης (π.χ. σύγχρονες πρακτικές μαγειρικής, ενσωμάτωση βιωματικών εμπειριών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, προβολή τοπικών συνταγών κ.α.).

Ο βιωματικός χαρακτήρας των εμπειριών γαστρονομικού ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση, όσο και ως προς την αφήγηση.  Η διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων μερών αναμένεται να εξασφαλίσει την μέγιστη δυνατή συναίνεση, την ελαχιστοποίηση των πιθανών συγκρούσεων, την αποφυγή αστοχιών, την απαιτούμενη στήριξη του έργου καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής του και την επίτευξη ουσιαστικής και αποτελεσματικής διάχυσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του.

Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) διήμερα Θεματικά Εργαστήρια σε κάθε περιοχή ΟΤΔ, εκτός από την περιοχή των Κυκλάδων όπου θα πραγματοποιηθούν τέσσερα (4) διήμερα Θεματικά Εργαστήρια, όπου θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι εισηγητές, στελέχη των ΟΤΔ, επιχειρηματίες, παραγωγοί, τυποποιητές, ιδιοκτήτες εστιατορίων, εργαζόμενοι στον τουρισμό κλπ. Έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή επιχειρήσεων που έχουν στηριχθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τρέχουσα και προηγούμενες προγραμματικές περίοδοι). Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν και περιήγηση στα μονοπάτια περιπλάνησης τοπικών γεύσεων.

Τα σεμινάρια αυτά θα περιλαμβάνουν ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών – τυποποιητών – επιχειρηματιών του τουρισμού (εστίασης κυρίως) κατά προτεραιότητα αυτών που βρίσκονται πάνω στις διαδρομές, για την έννοια του τίμιου προϊόντος και της αξίας της προβολής του ως τέτοιο, και βέβαια ενημέρωσή τους για τις διαδρομές του σχεδίου.

Σε κάθε περιοχή τουλάχιστον το ένα σεμινάριο θα περιλαμβάνει υπαίθρια κουζίνα με τη συμμετοχή τοπικών σεφ, που θα μαγειρέψουν νέα πιάτα με τα τοπικά προϊόντα των παραγωγών της περιοχής για τα μενού των επιχειρήσεων των εστιατόρων / ιδιοκτητών ταβερνείων κτλ. Επίσης, οι ίδιοι οι τυποποιητές / παραγωγοί προϊόντων θα φιλοξενήσουν μια ομάδα σεφ και εστιατόρων στις μονάδες τους για γευσιγνωσία και συζήτηση γύρω από τα προϊόντα.

Β.4
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ /
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η δράση της Δημοσιότητας- Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην προβολή τόσο του σχεδίου, όσο και των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του.

Πιο συγκεκριμένα, στην τέταρτη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

Β.4.1 Ενέργειες δημοσιότητας και προωθητικό υλικό προγράμματος και διαδρομών

Λόγω της μετονομασίας του σχεδίου από “Medeat” σε “Local Tour”, απαιτείται ο σχεδιασμός νέου λογότυπου.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί προωθητικό υλικό για τις ανάγκες προβολής και διαφήμισης του έργου (Τσάντες, μάσκες, μολύβια κ.ά. με το λογότυπο του έργου και τους κανόνες δημοσιότητας).

Το προωθητικό υλικό θα διανέμεται στους χώρους όπου θα πραγματοποιούνται τα θεματικά εργαστήρια και οι εκδηλώσεις δικτύωσης, καθώς και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο, με στόχο την προβολή του προγράμματος και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις διαδρομές.

Επίσης, θα σχεδιαστούν και θα εκτυπωθούν τα τελείως απαραίτητα ενημερωτικά φυλλάδια, για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το περιεχόμενό τους θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Β.4.2 Ιστοσελίδα

Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας (www.medeat.gr), η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές εφαρμογής του διακρατικού σχεδίου, όλες τις διαδρομές και το ψηφιακό υλικό που θα σχεδιαστεί με την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου.

Γενικότερα, μέσω της ιστοσελίδας θα ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό τόσο για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του έργου, όσο και για όσες έχουν πραγματοποιηθεί, με την ανάρτηση φωτογραφιών και σχετικών κειμένων.

Β.4.3 Κεντρική εκδήλωση

Με την ολοκλήρωση των δράσεων του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας θα διοργανωθεί εκδήλωση στις Σέρρες προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταίρων, ενώ θα κληθούν και συμμετέχοντες στα θεματικά εργαστήρια, οι οποίοι θα μιλήσουν για την εμπειρία από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί slide show με φωτογραφίες από τις δράσεις του έργου, θα προσφερθούν τοπικά προϊόντα από τις περιοχές παρέμβασης και θα προβληθεί βίντεο με συνεντεύξεις τοπικών παραγωγών και επιχειρηματιών από τις γαστρονομικές διαδρομές.

Επίσης, θα δοθεί η ευκαιρία στα στελέχη και τους εκπροσώπους των εταίρων να συζητήσουν για τις προοπτικές συνέχισης του έργου και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Β.5
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η δράση της Δικτύωσης είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την προώθηση της φιλοσοφίας του «τίμιου προϊόντος», όσο και για τη διασύνδεση των εταίρων μεταξύ τους και τη διακρατικότητα.

Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στη Δικτύωση είναι οι παρακάτω:

Β.5.1 Επισκέψεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος. Οι επισκέψεις έχουν ως στόχο να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι εταίροι και οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια (Δράση Β.3) από διάφορες ΟΤΔ, να παρουσιάσουν τις πρακτικές που ακολουθούν και να ενημερωθούν για πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες περιοχές.

Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο, στη Βόρειο Ελλάδα (2) και στη Χίο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους καλλιέργειας και τυποποίησης προϊόντων, σε εστιατόρια τοπικής κουζίνας, συνεταιρισμούς κλπ.

Β.5.2 Εκδηλώσεις με τίτλο “Τρώμε… τοπικά”

Διοργάνωση μονοήμερων ή διήμερων εκδηλώσεων στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος, με φαγητά απ’ όλες τις περιοχές ΟΤΔ. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιείται έκθεση παραδοσιακών προϊόντων, ενώ προβλέπεται και μαγειρική με τη συμμετοχή σεφ εξειδικευμένων στην κουζίνα της κάθε περιοχής.

Στις εκδηλώσεις θα συμπεριληφθεί δράση που θ’ απευθύνεται σε μαθητές, με στόχο να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του γαστρονομικού τουρισμού.

Επίσης, θα παρουσιάζονται οι τοπικές διαδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων σε video wall.

Θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις στην Κρήτη, μια στη Θεσσαλονίκη, μια στον Έβρο, μια στην Κέρκυρα, μια στη Λήμνο, μια στη Σίφνο και μια στην Κύπρο. Σε κάθε εκδήλωση θα μεταφέρονται προϊόντα απ’ όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η δικτύωση σχετίζεται άμεσα με τους στόχους του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας. Μέσω της δράσης οι εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα ν’ ανταλλάξουν καλές πρακτικές τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλους φορείς.”

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ