ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Αστερούσια
& ΜAB 
Unesco

Το 2017 η Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Αναπτυξιακή Α.A.Ε. ΟTΑ) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισαν από κοινού να υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή του Δικτύου MAB/UNESCO για την ένταξη των Αστερουσίων στο προαναφερθέν Δίκτυο. Ανέθεσε έτσι στην ένωση εταιρειών «Κων/νος Παυλίδης- NCC ΕΠΕ» την μελέτη τεκμηρίωσης η οποία απαιτείται να συνοδεύει την αίτηση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές Μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗTΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αριθμός διακήρυξης 845/ 29-11-2017. Στη μελέτη συμμετείχε μέσω ειδικών συνεργατών του και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του αιτήματος για ένταξη των Αστερουσίων οι αρμόδιες τοπικές αρχές (Δήμοι που εμπλέκονται, Περιφέρεια Κρήτης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δασαρχείο Ηρακλείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) έδειξαν έμπρακτα την υποστήριξή τους στο εγχείρημα, τόσο μέσω της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις δημοσιοποίησης και διαβούλευσης που οργανώθηκαν στην περιοχή, όσο και με τις υποστηρικτικές επιστολές τους που απαιτούνταν για την κατάθεση της αίτησης. Επίσης, ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής UNESCO ήταν πολύ σημαντικός, καθώς μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της, παρείχε την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη για την άρτια προετοιμασία του φακέλου υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με την έκδοση που παρατίθεται στοχεύει καταρχήν να ενημερώσει τον τοπικό πληθυσμό των Αστερουσίων για τη σπουδαιότητα του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής, που σε συνδυασμό με το πλήθος παραδόσεων, ηθών και εθίμων που επιβιώνουν μέχρι σήμερα, ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνα στα οποία στηρίχθηκε η διαμόρφωση της πρότασης για την ένταξη των Αστερουσίων στο Δίκτυο MAB/UNESCO.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ

Τα Αποθέματα Βιόσφαιρας (ΑΒ) ανακηρύσσονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και παραμένουν υπό την δικαιοδοσία των κρατών στα οποία βρίσκονται, αλλά αναγνωρίζονται διεθνώς από την UNESCO. Η αναγνώριση αυτή διέπεται από δύο σημαντικά έγγραφα: από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας και από το Σχέδιο Δράσης της Σεβίλλης για τα Αποθέματα Βιόσφαιρας (UNESCO 1996). Το δίκτυο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των περιοχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 669 Αποθέματα Βιόσφαιρας σε 120 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και 16 διασυνοριακών περιοχών.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπήρχαν δύο Αποθέματα Βιόσφαιρας, από το 1981 το Όρος Όλυμπος και το Φαράγγι Σαμαριάς.

Η UNESCO βλέπει τα Αποθέματα Βιόσφαιρας ως ένα τεράστιο φυσικό εργαστήριο παγκόσμιας εμβέλειας, στο οποίο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνδυάζεται με την έρευνα, την εκπαίδευση, την επίδειξη, την τοπική συμμετοχή και την αειφόρο ανάπτυξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
& ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Το Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα (Man and Biosphere – MΑB), είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο τη βελτίωση της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Οι κύριοι στόχοι του είναι:

1. Συμβολή στην ελαχιστοποίηση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέσω της χρήσης οικολογικών επιστημών και επιστημών βιοποικιλότητας στη χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

2. Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Αποθεμάτων Βιόσφαιρας.

3. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της πολιτιστικής και της βιολογικής ποικιλομορφίας.

Περίληψη
πρότασης

Πρόταση
Ένταξης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ