ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Νήσων
Περίπλους

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)

ΜΕΤΡΟ 19
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

Υπομέτρο 19.3
CLLD/LEADER

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία των νησιωτικών Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της χώρας με θέμα τον πολιτισμό και την ανάπτυξη.

ΚΥΡΙΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Ως κύριο στόχο έχει την ανάπτυξη του υπόβαθρου για την εγκαθίδρυση της έννοιας της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας και τη διασύνδεσή της με τον νησιωτικό χαρακτήρα, το περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

• Ανάδειξη και διάδοση ποικίλων μορφών πολιτιστικής δημιουργικής βιομηχανίας στη νησιωτική Ελλάδα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

• Διασύνδεση και ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και των τεχνών.

• Ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα μνημεία (αρχιτεκτονικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά).

• Ενσωμάτωση του πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθέτηση νέων μεθόδων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης νέων που ασχολούνται με τον πολιτισμό.

• Προβολή και προώθηση της νησιωτικής πολιτιστικής ταυτότητας με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των νησιών ως «τόπους πολιτισμών και τεχνών».

ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι ΟΤΔ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΟΤΔ ΜΕΣΑΡΑΣ

 ΑΚΟΜΜ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε
& ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ»

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε

 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ ΑΜΚ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σχεδίου είναι η μετατροπή του πολιτισμού από καταναλωτικό πεδίο σε παραγωγική δύναμη των Νησιών μας. Ο πολιτισμός γίνεται αυτόνομη παραγωγική δύναμη με εξωστρεφή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, με την ένταξή του στην ψηφιακή εποχή. Ο πολιτισμός συμβάλλει και στην παραγωγική ανάπτυξη όταν αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό και κοινωνικό εργαλείο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την ποιότητα την αειφορία και την κοινωνική συνοχή. Η οικονομία του πολιτισμού είναι ένας νέος αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας. Η αναπτυξιακή του διάσταση επιτάσσει την αξιοποίηση του ευρύτερου πολιτιστικού κεφαλαίου. Όχι μόνο των μνημείων, αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού, όπως και αυτού της καθημερινότητας (αρχιτεκτονική, περιβάλλον, τοπίο, διατροφή, αξίες και συναισθήματα). Η δικτύωση και η συνεργασία των Νησιών είναι ο μοχλός ανάπτυξης νέων και καινοτόμων μεθόδων για την ανάδειξη του πολιτισμού και την μετατροπή του ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τέσσερις δέσμες ενεργειών κυρίως φάσης, μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί να ενισχυθεί η παραγωγική δύναμη του Πολιτισμού για τα νησιά- μέλη του δικτύου και ν’ αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό και κοινωνικό εργαλείο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την ποιότητα την αειφορία και την κοινωνική συνοχή.Οι ΟΤΔ θ’ αναπτύξουν ενέργειες, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με την Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ). Η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των απασχολούμενων στην ΠΔΒ είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η χρήση ψηφιακών εφαρμογών, ώστε να αξιοποιηθεί το πολιτιστικό κεφάλαιο.

Οι δέσμες ενεργειών του έργου είναι:

Β.1 Συντονισμός

Β.2 Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση

Β.3 Εκπαιδευτικές Δράσεις

Β.4 Καλλιτεχνικές δημιουργικές δράσεις

Αναλυτικά, οι δράσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες:

Β.2
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ /
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η δράση της Δημοσιότητας- Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην προβολή τόσο του σχεδίου, όσο και των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του.

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

Β.2.1 Ιστοσελίδα

Β.2.2 Κανάλι στο YOUTUBE

Β.2.3 Social Media Facebook, Instagram

Β.2.4 Προωθητικό υλικό

Δημιουργία προωθητικού υλικού για τις ανάγκες προβολής και διαφήμισης του έργου (Τσάντες, μάσκες, μολύβια κ.ά. με το λογότυπο του έργου και τους κανόνες δημοσιότητας).

Το προωθητικό υλικό θα διανέμεται στους χώρους όπου θα πραγματοποιούνται οι επιμορφωτικές και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με στόχο την προβολή του προγράμματος και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία.

Β.3
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Η τρίτη δέσμη ενεργειών περιλαμβάνει επιμορφωτικά εργαστήρια, καθώς και την εμψύχωση ομάδας για τη δημιουργία cluster.

B.3.1 Επιμορφωτικά εργαστήρια

Καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά εργαστήρια, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, που αφορούν κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 Μάρκετινγκ

 Ανάπτυξη κοινού

 Συγκέντρωση κεφαλαίων

 Σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης

 Οικονομική διαχείριση τέχνης

 Διαχείριση έργου

 Αυτοδιαχείριση και παρουσίαση

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Επίσης, θα βελτιωθούν οι δεξιότητες που αφορούν στην κατανόησή τους ως προς το ποιο είδος τεχνολογίας είναι απαραίτητο για κάθε περίπτωση, τις ψηφιακές τέχνες και σχεδίαση, τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τον ζωντανό κινηματογράφο, τον χειρισμό και έλεγχο ηχητικού εξοπλισμού και φώτων, καθώς και τον χειρισμό λογισμικού κινουμένων σχεδίων και ψηφιακής επεξεργασίας.

Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων έχουν ως εξής:

• Επιχειρηματικές και επαγγελματικές δεξιότητες, όπως καινοτόμος τρόπος σκέψης, πρωτοβουλίες, συνεργασία, επικοινωνία, μάρκετινγκ, επίλυση προβλημάτων, καινοτομία, διαχείριση κινδύνου κ.λπ.

• Ψηφιακές δεξιότητες, όπως εξοικείωση με νέες πλατφόρμες και τεχνολογίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαγγελματικά εργαλεία, κ.λπ.

• Τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή νέα τεχνικά εργαλεία, νέες τάσεις του εκάστοτε επαγγέλματος, κ.λπ.

• Δεξιότητες προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

• Μη τεχνικές δεξιότητες (Softskills), όπως αυτοδιαχείριση, πιστότητα, ευελιξία/ προσαρμοστικότητα κ.λπ.

Επίσης, θα διοργανωθούν τέσσερα πανελλαδικά εργαστήρια σε Κρήτη, Κεφαλλονιά, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών απ’ όλη τη χώρα. Οι συμμετέχουσες ΟΤΔ θα εστιάσουν ενδεικτικά στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα, που θα προσδιορίσουν και τις ομάδες-στόχο ανά περιοχή:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A / A

ΕΤΑΙΡΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

ΑΝΗ - Ηράκλειο

Κεραμική και Zωγραφική

2

ΑΝΗ - Μεσαρά

Αγιογραφία και Ψηφιδωτό

3

ΑΝΛΑΣ

Μουσική, Ζωγραφική, Θέατρο, Ψηφιδωτό

4

ΑΚΟΜΜ

Ποίηση (μαντινάδα), Μουσική

5

ΟΑΚ

Θέατρο, Κινηματογράφος, Χορός

6

ΑΝ.ΙΟΝ

Φωτογραφία και Παραδοσιακό Τραγούδι

7

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Εικαστικές Τέχνες (ζωγραφική)

8

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ ΑΜΚΕ

Δημιουργική γραφή με αντικείμενο τις ομιλίες (Ζακυνθινό λαϊκό θέατρο με κείμενο ποιητικό, γραμμένο από ντόπιους λαϊκούς συγγραφείς που παιζόταν και παίζεται σε υπαίθριους χώρους του νησιού).

9

ΕΤΑΛ

Εικαστικές Τέχνες

10

ΕΤΑΧ

Τέχνη της Πέτρας

11

ΑΝΕΛ

Παραστατικές και Εικαστικές Τέχνες

12

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

Φωτογραφία και Κεραμική

13

ΑΝ.ΔΩ

Σύγχρονος Χορός και Φωτισμός

14

ΑΝ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Μουσική και Εικαστική Δημιουργία

15

ΑΝ.ΕΥΒΟΙΑΣ

Σύγχρονη Εικαστική

και Παραστατική Τέχνη

και Παραδόσεις

16

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Εικαστικές Τέχνες

Β.3.2 Εμψύχωση ομάδας για τη δημιουργία cluster των συμμετεχόντων στο σχέδιο

Τα τελευταία χρόνια αναδύθηκαν συνεταιριστικές κοινότητες και χώροι (creativehubs, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εργαστήρια κ.λπ.), ώστε οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και να καταστούν περισσότερο ευέλικτοι, βιώσιμοι και προσαρμόσιμοι σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι μια νέα, συλλογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση επισφαλών οικονομικών περιστάσεων, μέσω συνεταιρισμού και δικτύωσης, η οποία κατ’ επέκταση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αστική αναγέννηση και ανάπλαση. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (Clustering) μεταξύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου ΠΔΒ αποτελούν μια βιώσιμη λύση, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει τα πλεονεκτήματα διαφοροποίησης και ευελιξίας που διακρίνουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέσω του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας θα προετοιμαστούν ομάδες καλλιτεχνών και εργαζομένων στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ), στις περιοχές ΟΤΔ, οι οποίες θα δεχτούν την κατάλληλη προετοιμασία, μέσω συμβουλευτικής, για τη δημιουργία cluster. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημιουργίας ομάδας (εκκόλαψη), τα μέλη της θα παρακολουθήσουν ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, ώστε να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, με στόχο να έχει συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση του παρόντος έργου. Σε κάθε περιοχή θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες συμβουλευτικής ανάλογα με τις ανάγκες της, τον προϋπολογισμό της και τη γεωγραφική θέση της (π.χ. Κυκλάδες).

Β.4
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της τέταρτης δράσης του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας, οι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, ν’ ανταλλάξουν απόψεις, να δικτυωθούν, ακόμα και να προχωρήσουν στη δημιουργία κοινών έργων.

Αναλυτικά, η τέταρτη δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Β.4.1 Οι τοίχοι που μιλάνε

Ζωγραφική σε δημόσιους χώρους σε χωριά των νησιωτικών ΟΤΔ. Ντόπιοι καλλιτέχνες θα ζωγραφίσουν τοίχους σε χωριά, προκειμένου ν’ αλλάξει η εικόνα τους, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα, στους ίδιους τοίχους θα εγκατασταθεί εφαρμογή, που θα “μιλάει” στον επισκέπτη για την ιστορία του χωριού. Αναμένεται να υπάρξει ανταλλαγή καλλιτεχνικών απόψεων, να συνδυαστούν διαφορετικά είδη τέχνης και να δοθεί έμφαση σε είδη της ΠΔΒ. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η μετακίνηση καλλιτεχνών στις διάφορες περιοχές των ΟΤΔ, προκειμένου να υπάρξει δικτύωση μεταξύ τους.

Β.4.2 Ταινία- περιήγηση στα νησιωτικά χωριά μέσα από τις καλλιτεχνικές δράσεις

Δημιουργία ταινίας με πλάνα από τη δράση Β.4.1. Κάθε ΟΤΔ θ’ αναλάβει τη βιντεοσκόπηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με σταθερή κάμερα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μετά την ολοκλήρωση της Β.4.1. θα συγκεντρωθεί το υλικό και θα γίνει μοντάζ με ευθύνη του ΟΑΚ.

Β.4.3 Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος

Με εμφανείς τις διαφορές που παρουσιάζουν οι κατοικίες των ανθρώπων από τόπο σε τόπο, η φωτογραφική αποτύπωσή τους, αλλά και η καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των ιστοριών που τις συνοδεύουν, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία ως αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ανάδειξης και προβολής των διαφορετικών περιοχών της Νησιωτικής Ελλάδας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η παρούσα ενέργεια αποτελεί μια προσπάθεια για την καταγραφή τόσο της εσωτερικής κυρίως αρχιτεκτονικής των κατοικιών διαφορετικών νησιωτικών περιοχών όσο και της ανθρωπογεωγραφίας των κατοίκων.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ