Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ζαρος

22/12/2022 
Ώρα 18:00 – Πνευματικό Κέντρο Ζαρού

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ