ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σεμινάριο για καλλιτέχνες & εργαζόμενους στην Π.Δ.Β

ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ – 1ο Πανελλαδικό Σεμινάριο για καλλιτέχνες και εργαζόμενους στην Π.Δ.Β Διατοπικό Σχέδιο συνεργασίας “ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ”. Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πανελλαδικό επιμορφωτικό σεμινάριο του “Νήσων Περίπλους” Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΟΤΔ Ηρακλείου και ΟΤΔ Μεσσαράς, καλεί καλλιτέχνες και  εργαζόμενους στην Πολιτιστική Δημιουργική Βιομηχανία (ΠΔΒ) και ειδικότερα από την ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Ηρακλείου […]

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ